Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet

Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet

Lørdag 6. januar 2018 kl. 18.00 er det klart for "Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet" i Flåbygd kyrkje.

På denne nyttårskonserten vil den kjende kvedaren Ingvill Buen Garnås gjera ei tradisjonell solo framføring av Draumkvedet. I tillegg får me høyre eit knippe andre folkesongar knytt til jul og nyttår.

Draumkvedet kved ho med utgangspunkt i Magnus Brostrup Landstad sin versjon. Landstad nytta Maren Ramskeid frå Kviteseid si framføring som rettesnor. I Norske folkeviser frå 1853 tok han med både Ramskeid sin versjon åleine, og sin eigen meir utbygde versjon med vers frå ulike kjelder. Både hjå Ramskeid og Landstad er det bodskapen om nåde som rundar av forteljinga.

Arkivmaterialet på Draumkvedet syner stor variasjon i tekst- og tonetilfang, noko som tilseier at Draumkvedet ein gong blei framført på mange ulike måtar. Ingvill Buen Garnås brukar fleire gamlestevtonar i si framføring. Ho vil også seia litt om kjeldene og den tradisjonell bruken av stoffet frå gamalt og fram til vår tid.

Inngangspengar: 200 kr

(Ta med kontantar. Det er dessverre dårleg dekning for betalingsterminal og vipsing i Flåbygd kyrkje.)

Arr.: Lunde og Flåbygd sokneråd

Se også facebook-siden: Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet

Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet
Søndag, 18 Februar 2018
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs), 35 94 62 60 (ons, tors).
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81. E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 18. Februar,
11:00 Gudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 25. Februar,
00:00 Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste p.g.a. vinterferie
Torsdag 1. Mars,
15:30 Lunde barnegospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. til 4. klasse.
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 3 år.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. - 7. klasse.
Søndag 4. Mars,
11:00 Fellessamling/gudstjeneste i Veslekyrkja
Velkommen til fellessamling/gudstjeneste ved Ragnhild Halden og Gunnar Ajer.
Torsdag 8. Mars,
15:30 Lunde barnegospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. til 4. klasse.
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 3 år.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. - 7. klasse.
Søndag 11. Mars,
11:00 Festgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til festgudstjeneste ved Ragnhild Halden og Andreas Grossmann. Felles for begge menighetene. Bispevisitas. Fest på Solhaug etter gudstjenesten.
Powered by Cornerstone