Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet

Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet

Lørdag 6. januar 2018 kl. 18.00 er det klart for "Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet" i Flåbygd kyrkje.

På denne nyttårskonserten vil den kjende kvedaren Ingvill Buen Garnås gjera ei tradisjonell solo framføring av Draumkvedet. I tillegg får me høyre eit knippe andre folkesongar knytt til jul og nyttår.

Draumkvedet kved ho med utgangspunkt i Magnus Brostrup Landstad sin versjon. Landstad nytta Maren Ramskeid frå Kviteseid si framføring som rettesnor. I Norske folkeviser frå 1853 tok han med både Ramskeid sin versjon åleine, og sin eigen meir utbygde versjon med vers frå ulike kjelder. Både hjå Ramskeid og Landstad er det bodskapen om nåde som rundar av forteljinga.

Arkivmaterialet på Draumkvedet syner stor variasjon i tekst- og tonetilfang, noko som tilseier at Draumkvedet ein gong blei framført på mange ulike måtar. Ingvill Buen Garnås brukar fleire gamlestevtonar i si framføring. Ho vil også seia litt om kjeldene og den tradisjonell bruken av stoffet frå gamalt og fram til vår tid.

Inngangspengar: 200 kr

(Ta med kontantar. Det er dessverre dårleg dekning for betalingsterminal og vipsing i Flåbygd kyrkje.)

Arr.: Lunde og Flåbygd sokneråd

Se også facebook-siden: Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet

Onsdag, 18 Oktober 2017
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs), 35 94 62 60 (ons, tors).
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81. E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Onsdag 18. Oktober,
18:00 90-års jubileum: Takmaleriene i Lunde kyrkje
Velkommen til 90-års jubileum for takmaleriene i Lunde kyrkje. Det blir foredrag om maleriene, enkel bevertning m.m.
Torsdag 19. Oktober,
17:00 Familietorsdag
Vi ønsker at barna kommer med foreldre, og gjerne andre i familien denne dagen.
Søndag 22. Oktober,
11:00 Familiegudstjeneste / høsttakkefest i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste / høsttakkefest ved Ragnhild Halden. Utdeling av 2- og 3- års bok. Sang av Minigospel og Barnegospel.
Tirsdag 24. Oktober,
19:00 Lunde kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug menighetshus!
Søndag 29. Oktober,
11:00 Jubileumsgudstjeneste i Notodden kirke
Velkommen til jubileumsgudsteneste for hele familien. Her blir et stort sammensatt barnekor sentralt i gjennomføringa av ei messe som er spesialskrive for jubileet m.m. Det blir derfor ikke gudstjeneste i Nome denne dagen.
Tirsdag 31. Oktober,
18:00 Forenklet gudstjeneste i Lunde kyrkje
Reformasjonsjubileet blir markert i alle kirker i Øvre Telemark ved at det ringes med kirkeklokkene kl. 18.00 og holdes en enkel prekegudstjeneste på reformasjonsdagen. Velkommen!
19:00 Lunde kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug menighetshus!
Torsdag 2. November,
15:30 Barnegospel
Øvelse på Solhaug
17:00 Minigospel
Øvelse på Solhaug
18:00 Supertorsdag
Powered by Cornerstone