Skolegudstjeneste 22.12.17

Skolegudstjeneste 22.12.17

Siste skoledag før jul, var det tradisjon tro, skolegudstjeneste og julesamling i Lunde kirke. Det er alltid koselig å se når elevene kommer i tog med fakler fra skolen og går samlet inn i kirken. Det er stille - alle er klare for en fin stund - der elevene selv deltar med ulike oppgaver.

Kirken var full da elever og lærere fra 3 - 10 trinn ved Lunde 10 årige skole kom til juleavslutning i kirken siste skoledag før jul.
Et hyggelig samarbeid mellom skole og kirke. 

Prest Ragnhild Halden spurte elevene:
Gleder dere dere til jul?, Vet dere hvorfor dere feirer jul?, Hvem gleder seg til julemat? - og godteri? Noen som gleder seg til å få pakker?
Alle svarte ivrig på spørsmålene.

4. trinn gikk inn med levende lys og satte lysa i globen og var forsangere da alle sang sangen "Tenn lys - et lys skal skinne".
3. trinn tente de 4 adventlysa og leste 4 vers. Elevene var også forsangere når alle sang "Et barn er født i Betlehem".
7. trinn leste opp juleevangeliet.
5. trinn var forsangere når alle sang "Morgendagens søsken".
6. trinn var forsangere til sangen "En stjerne skinner i natt".
Ungdomsskoleelevene stilte opp som et eget kor og sang bl.a. Jul i Svingen.

Velkommen tilbake neste år!

Skolegudstjeneste 22.12.17 Skolegudstjeneste 22.12.17


.

Skolegudstjeneste 22.12.17


 

Mandag, 23 April 2018
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Tirsdag 24. April,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug kl 19-21.00!
Torsdag 26. April,
15:30 Lunde barnegospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. til 4. klasse.
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 3 år.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. - 7. klasse.
Tirsdag 1. Mai,
17:00 Hovedbasar på Tyri bedehus
Velkommen til hovedbasar! Leif Raustøl holder andakt. Hege og Marie Ulsnes synger. Loddsalg og trekning. Kveldsmat.
Torsdag 3. Mai,
17:00 Familietorsdag / Sommeravslutning
Velkommen til Familietorsdag og sommeravslutning for barnekor og supertorsdag på Solhaug! Vi serverer grillmat (20kr pr pers).
Lørdag 5. Mai,
12:00 Konfirmasjon i Lunde kyrkje
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 6. Mai,
11:00 Konfirmasjon i Lunde kyrkje
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Tirsdag 8. Mai,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug kl 19-21.00!
Torsdag 10. Mai,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Kristi himmelfartsdag.
Powered by Cornerstone