Skolegudstjeneste 22.12.17

Skolegudstjeneste 22.12.17

Siste skoledag før jul, var det tradisjon tro, skolegudstjeneste og julesamling i Lunde kirke. Det er alltid koselig å se når elevene kommer i tog med fakler fra skolen og går samlet inn i kirken. Det er stille - alle er klare for en fin stund - der elevene selv deltar med ulike oppgaver.

Kirken var full da elever og lærere fra 3 - 10 trinn ved Lunde 10 årige skole kom til juleavslutning i kirken siste skoledag før jul.
Et hyggelig samarbeid mellom skole og kirke. 

Prest Ragnhild Halden spurte elevene:
Gleder dere dere til jul?, Vet dere hvorfor dere feirer jul?, Hvem gleder seg til julemat? - og godteri? Noen som gleder seg til å få pakker?
Alle svarte ivrig på spørsmålene.

4. trinn gikk inn med levende lys og satte lysa i globen og var forsangere da alle sang sangen "Tenn lys - et lys skal skinne".
3. trinn tente de 4 adventlysa og leste 4 vers. Elevene var også forsangere når alle sang "Et barn er født i Betlehem".
7. trinn leste opp juleevangeliet.
5. trinn var forsangere når alle sang "Morgendagens søsken".
6. trinn var forsangere til sangen "En stjerne skinner i natt".
Ungdomsskoleelevene stilte opp som et eget kor og sang bl.a. Jul i Svingen.

Velkommen tilbake neste år!

Skolegudstjeneste 22.12.17 Skolegudstjeneste 22.12.17


.

Skolegudstjeneste 22.12.17


 

Onsdag, 24 Januar 2018
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs), 35 94 62 60 (ons, tors).
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81. E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Torsdag 25. Januar,
15:30 Lunde barnegospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. til 4. klasse.
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 3 år.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. - 7. klasse.
Søndag 28. Januar,
18:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl.
Tirsdag 30. Januar,
19:00 Misjonsmøte på Lunde bedehus
Velkommen til misjonsmøte! Gro Line Gaudestad taler. Sang ved Lunde kammerkor.
Onsdag 31. Januar,
18:00 Misjonsfest på Solhaug
Velkommen til misjonsfest! Gro Line Gaudestad taler. Sang ved Skala. Bevertning.
Torsdag 1. Februar,
15:30 Lunde barnegospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. til 4. klasse.
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 3 år.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. - 7. klasse.
Søndag 4. Februar,
11:00 Misjonsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til misjonsgudstjeneste ved Andreas Grossmann. Her vil bl.a. Eva Tokheim ha misjonsinformasjon. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Powered by Cornerstone