Bispevisitas 6. - 11. mars 2018

Bispevisitas 6. - 11. mars 2018

6. -11. mars får menighetene i Nome besøk av biskop Stein Reinertsen fra Agder og Telemark bispedømme. Vi gleder oss til biskopen med følge kommer på besøk og her kan du lese visitasprogrammet.

Formålet  med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet.

VISITASPROGRAM:

Tirsdag 6. mars:

10.00: Oppstartsmøte med staben

11.00: Arbeidslunsj med kommuneledelsen

13.30: Holla 10 - årige skole

17.00: Middag med staben

19.00: Lunde bedehus v/ Normisjon. Åpent arrangement.

Onsdag 7. mars:

08.30: Morgenbønn i Flåbygd kirke. Åpent arrangement.

09.15: Lunde 10 - årige skole

10.30: Andakt Nome sjukeheim

11.50: Andakt Bjervatun alderspensjonat

12.30: Svenseid barnehage

14.15: Konfirmanter i Lunde

17.30: Felles soknerådsmøte m/ middag

19.30: Konsert i Holla kirke. Åpent arrangement.

Torsdag 8. mars

08.30: Morgenbønn i Helgen kirke. Åpent arrangement.

09.30: Helgen Montesorriskole

11.00: Bedriftsbesøk på Ulefos Jernverk

13.30: Nome videre gående skole avd. Søve

17.00: Lunde barne – og mini gospel

18.00: Familietorsdag på Fredheim

Søndag 11. mars

11.00: Visitasgudstjeneste i Lunde kyrkje.Åpent arrangement. Samarbeid med Holla og Helgen sokn. Sang ved Lunde kammerkor og Skala. Visitasforedrag.
Kirkekaffe på Solhaug etter gudstjenesten.

VELKOMMEN!

Les hele visitasmeldingen her: Visitasmelding 6.-11. mars 2018

Mandag, 19 Mars 2018
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs), 35 94 62 60 (ons, tors).
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81. E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Tirsdag 20. Mars,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug kl 19-21.00!
Torsdag 22. Mars,
15:30 Lunde barnegospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. til 4. klasse.
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 3 år.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. - 7. klasse.
Søndag 25. Mars,
11:00 Gudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Palmesøndag.
Torsdag 29. Mars,
16:00 Gudstjeneste på Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Skjærtorsdag.
Fredag 30. Mars,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. "Langfredag i ord og toner".
Søndag 1. April,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. 1. påskedag.
Tirsdag 3. April,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug kl 19-21.00!
Torsdag 5. April,
17:00 Familietorsdag
Velkommen til Familietorsdag! Ta gjerne middagen (kr 20,-) på Solhaug denne dagen. Det blir middag, samling, sang og aktiviteter for hele familien.
Powered by Cornerstone