Familietorsdag

  Torsdag, November 23, 2017
  17:00 — 18:30
 
Vi ønsker at barna kommer med foreldre, og gjerne andre i familien denne dagen. Middag: Grøt. Velkommen!
 

Familietorsdag våren 2018

Torsdag er barnas og familiens dag i Lunde og Flåbygd menighet. Vi ønsker å bygge videre med SUPERTORSDAG, BARNEGOSPEL og MINIGOSPEL som bærebjelker i trosopplæringsarbeidet vårt for barn og familier.

Denne våren ønsker vi velkommen til tre torsdager som vi har kalt FAMILIETORSDAG. Programmet på FAMILIETORSDAG er litt annerledes enn en vanlig MINIGOSPEL-, BARNEGOSPEL- eller SUPERTORSDAG- ettermiddag. Kl. 17.00-17.30 Ønskes hele familien, barna og de voksne, gjerne med besteforeldre velkommen til MIDDAG på SOLHAUG. Middagen koster kr. 20.- pr person.

Kl. 17.30-17.45: Har vi en SUPERTIME der vi får en andakt for hele familien og lærer nye sanger vi skal bruke på familiegudstjenesten vår. Familietorsdag er torsdag før familiegudstjenestene våre.

Kl.17.45 – 18.30: Er det aktiviteter gjerne knyttet opp til den forestående FAMILIEGUDSTJENESTEN.

Vi ønsker at barna kommer med foreldre, og gjerne andre i familien på FAMILIETORSDAG. Det er en rimelig og god familiemiddag og vi får være sammen om å oppdage nye sider ved den kristne tro. Nye barn og familier som ikke har vært med på Supertorsdag tidligere, ønskes også velkommen. Vi finner alltid plass for barna i en gruppe. Mens barna har aktiviteter kan vi som voksne slappe av med en kopp kaffe/et kakestykke eller være med i gruppene.

FAMILIETORSDAGER VÅREN 2018:

- Torsdag 8. febr. kl. 17-18.30: Taco
- Torsdag 5. apr. kl. 17-18.30: Lapskaus
- Torsdag 3. mai kl. 17-18.30: Grille pølse og hamburger

VELKOMMEN!!

Søndag, 18 Februar 2018
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs), 35 94 62 60 (ons, tors).
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81. E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 18. Februar,
11:00 Gudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 25. Februar,
00:00 Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste p.g.a. vinterferie
Torsdag 1. Mars,
15:30 Lunde barnegospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. til 4. klasse.
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 3 år.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. - 7. klasse.
Søndag 4. Mars,
11:00 Fellessamling/gudstjeneste i Veslekyrkja
Velkommen til fellessamling/gudstjeneste ved Ragnhild Halden og Gunnar Ajer.
Torsdag 8. Mars,
15:30 Lunde barnegospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. til 4. klasse.
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For barn fra 3 år.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag på Solhaug menighetshus. For barn fra 1. - 7. klasse.
Søndag 11. Mars,
11:00 Festgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til festgudstjeneste ved Ragnhild Halden og Andreas Grossmann. Felles for begge menighetene. Bispevisitas. Fest på Solhaug etter gudstjenesten.
Powered by Cornerstone