Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet

Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet

Lørdag 6. januar 2018 kl. 18.00 er det klart for "Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet" i Flåbygd kyrkje.

På denne nyttårskonserten vil den kjende kvedaren Ingvill Buen Garnås gjera ei tradisjonell solo framføring av Draumkvedet. I tillegg får me høyre eit knippe andre folkesongar knytt til jul og nyttår.

Draumkvedet kved ho med utgangspunkt i Magnus Brostrup Landstad sin versjon. Landstad nytta Maren Ramskeid frå Kviteseid si framføring som rettesnor. I Norske folkeviser frå 1853 tok han med både Ramskeid sin versjon åleine, og sin eigen meir utbygde versjon med vers frå ulike kjelder. Både hjå Ramskeid og Landstad er det bodskapen om nåde som rundar av forteljinga.

Arkivmaterialet på Draumkvedet syner stor variasjon i tekst- og tonetilfang, noko som tilseier at Draumkvedet ein gong blei framført på mange ulike måtar. Ingvill Buen Garnås brukar fleire gamlestevtonar i si framføring. Ho vil også seia litt om kjeldene og den tradisjonell bruken av stoffet frå gamalt og fram til vår tid.

Inngangspengar: 200 kr

(Ta med kontantar. Det er dessverre dårleg dekning for betalingsterminal og vipsing i Flåbygd kyrkje.)

Arr.: Lunde og Flåbygd sokneråd

Se også facebook-siden: Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet

Ingvill Buen Garnås: Draumkvedet
Søndag, 27 Mai 2018
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 27. Mai,
15:00 Romnesdagen 2018
Velkommen til konsert med Elias Akselsen!
Søndag 3. Juni,
18:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann.
Søndag 10. Juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Onsdag 13. Juni,
19:00 Taize sangkveld i Romnes kirke
Velkommen til Taize sangkveld i Romnes kirke. Musikk ved organist Gunnhildur Baldursdottir. Andakt ved Hellek Sannes. Bjørn Sturød viser bilder fra Taize i Frankrike. Alle er velkommen!
Søndag 17. Juni,
11:00 Gudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 24. Juni,
12:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Jonsok. Felles for begge menighetene.
Onsdag 25. Juli,
19:00 Sommerkonsert i Romnes kirke
Velkommen til sommerkonsert i Romnes kirke med Heddal Ensemble og familie Isaacs. Andakt ved Hellek Sannes. Islandske folketoner og klassisk musikk.
Tirsdag 25. September,
19:00 Filmmusikk-konsert i Holla kirke
Musikk og film: Filmmusikk-konsert ved organistene Gunnhildur Baldursdottir og Julian E. Isaacs. Andakt ved sokneprest Andreas Grossmann. Her er det mulig å sende inn ønskesanger til organist på e-post: gunnhildur@nome.kirken.no. Alle er velkommen!
Powered by Cornerstone