Biskopens juleandakt

Biskopens juleandakt

«Husk nåderike Jesus, jeg er din reises årsak» Disippelen Johannes beskriver julens mysterium med disse ordene: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» Vi kaller julens store hendelse for inkarnasjonen, at Gud ble menneske, født som en av oss i en stall.

Dette er større enn tanken vår kan fatte. Kirkefader Tertullian sier derfor om dette ufattelige som vi nå skal feire at «dette er så utrolig at det må være sant.»

Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet fotografere er sammensatt av de to greske ordene «lys» og «skrive». Direkte oversatt betyr det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud. Han tegner et sant bilde av hvordan Gud er. Det som ikke var mulig tidligere, å se Gud, ble nå mulig. Jesus sier om seg selv: «Den som har sett meg, har sett Far.»

Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i sine brev om det han har sett og hørt. Han så hvordan Jesus møtte mennesker med verdighet. Hvordan han førte de som var utenfor fellesskapet inn i fellesskapet. De som kom med skyld, ble tilgitt og satt fri. De som manglet håp, fikk håpet tilbake. De som manglet mening, gav han mening med livet. Det var det de kunne se med egne øyne. De så at Guds navn er barmhjertighet.

En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som kjennetegnet Jesus?» Hun svarte: «Han snudde aldri ansiktet sitt bort fra noe menneske.»

Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det sier også noe mer. I Mozarts Requiem synger koret «Husk nåderike Jesus (pie Jesu), jeg er din reises årsak.» Det var altså menneskenes frelse som var grunnen til at Han som var i begynnelsen hos Gud, la ut på reisen ned til oss her på jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen derfor: «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi oss et bilde av Gud. Han kom for å frelse.

I dette året har vi markert at det er fem hundre år siden reformasjonen startet. Et av reformasjonens kjerneord er ordene «troen alene». Det er ved troen på Jesus at Gud tilbyr oss sin frelse. Ikke ved vår egen innsats. Jesus utfordrer oss til å respondere på at han kom til jorden. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:

Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

Med ønske om en velsignet julehøytid.

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Søndag, 27 Mai 2018
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 27. Mai,
15:00 Romnesdagen 2018
Velkommen til konsert med Elias Akselsen!
Søndag 3. Juni,
18:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann.
Søndag 10. Juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Onsdag 13. Juni,
19:00 Taize sangkveld i Romnes kirke
Velkommen til Taize sangkveld i Romnes kirke. Musikk ved organist Gunnhildur Baldursdottir. Andakt ved Hellek Sannes. Bjørn Sturød viser bilder fra Taize i Frankrike. Alle er velkommen!
Søndag 17. Juni,
11:00 Gudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 24. Juni,
12:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Jonsok. Felles for begge menighetene.
Onsdag 25. Juli,
19:00 Sommerkonsert i Romnes kirke
Velkommen til sommerkonsert i Romnes kirke med Heddal Ensemble og familie Isaacs. Andakt ved Hellek Sannes. Islandske folketoner og klassisk musikk.
Tirsdag 25. September,
19:00 Filmmusikk-konsert i Holla kirke
Musikk og film: Filmmusikk-konsert ved organistene Gunnhildur Baldursdottir og Julian E. Isaacs. Andakt ved sokneprest Andreas Grossmann. Her er det mulig å sende inn ønskesanger til organist på e-post: gunnhildur@nome.kirken.no. Alle er velkommen!
Powered by Cornerstone