Skolegudstjeneste 22.12.17

Skolegudstjeneste 22.12.17

Siste skoledag før jul, var det tradisjon tro, skolegudstjeneste og julesamling i Lunde kirke. Det er alltid koselig å se når elevene kommer i tog med fakler fra skolen og går samlet inn i kirken. Det er stille - alle er klare for en fin stund - der elevene selv deltar med ulike oppgaver.

Kirken var full da elever og lærere fra 3 - 10 trinn ved Lunde 10 årige skole kom til juleavslutning i kirken siste skoledag før jul.
Et hyggelig samarbeid mellom skole og kirke. 

Prest Ragnhild Halden spurte elevene:
Gleder dere dere til jul?, Vet dere hvorfor dere feirer jul?, Hvem gleder seg til julemat? - og godteri? Noen som gleder seg til å få pakker?
Alle svarte ivrig på spørsmålene.

4. trinn gikk inn med levende lys og satte lysa i globen og var forsangere da alle sang sangen "Tenn lys - et lys skal skinne".
3. trinn tente de 4 adventlysa og leste 4 vers. Elevene var også forsangere når alle sang "Et barn er født i Betlehem".
7. trinn leste opp juleevangeliet.
5. trinn var forsangere når alle sang "Morgendagens søsken".
6. trinn var forsangere til sangen "En stjerne skinner i natt".
Ungdomsskoleelevene stilte opp som et eget kor og sang bl.a. Jul i Svingen.

Velkommen tilbake neste år!

Skolegudstjeneste 22.12.17 Skolegudstjeneste 22.12.17


.

Skolegudstjeneste 22.12.17


 

Mandag, 16 Juli 2018
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 22. Juli,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Felles for begge sokn. Dåp.
Onsdag 25. Juli,
19:00 Sommerkonsert i Romnes kirke
Velkommen til sommerkonsert i Romnes kirke med Heddal Ensemble og familie Isaacs. Andakt ved Hellek Sannes. Islandske folketoner og klassisk musikk.
Søndag 29. Juli,
18:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Olsok. Felles gudstjeneste for begge sokn. Nattverd.
Søndag 5. August,
11:00 Friluftsgudstjeneste ved Lunde sluse
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 12. August,
12:00 Fellesgudstjeneste - Kilen kapell
Velkommen til felles gudstjeneste for Lunde og Flåbygd, Holla og Helgen, Kviteseid, og Seljord sokn. Ta med mat og drikke til felles samling etter gudstjenesten.
Søndag 19. August,
17:00 Allsang på slusa - Lunde sluseamfi
Velkommen til den store sommerkonserten "Allsang på slusa"! Årets artister er: Olav Ajer m/band, Elisabeth Løvskeid, Tony Carey, Lunde kammerkor, Lunde Barne- og Minigospel. Arrangør: Lunde og Flåbygd sokneråd.
Søndag 26. August,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd.
Søndag 2. September,
18:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste. Nattverd.
Søndag 9. September,
11:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Utdeling av 6-års bok.
Søndag 16. September,
11:00 Fellesgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Powered by Cornerstone