Bispevisitas 6. - 11. mars 2018

Bispevisitas 6. - 11. mars 2018

6. -11. mars får menighetene i Nome besøk av biskop Stein Reinertsen fra Agder og Telemark bispedømme. Vi gleder oss til biskopen med følge kommer på besøk og her kan du lese visitasprogrammet.

Formålet  med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet.

VISITASPROGRAM:

Tirsdag 6. mars:

10.00: Oppstartsmøte med staben

11.00: Arbeidslunsj med kommuneledelsen

13.30: Holla 10 - årige skole

17.00: Middag med staben

19.00: Lunde bedehus v/ Normisjon. Åpent arrangement.

Onsdag 7. mars:

08.30: Morgenbønn i Flåbygd kirke. Åpent arrangement.

09.15: Lunde 10 - årige skole

10.30: Andakt Nome sjukeheim

11.50: Andakt Bjervatun alderspensjonat

12.30: Svenseid barnehage

14.15: Konfirmanter i Lunde

17.30: Felles soknerådsmøte m/ middag

19.30: Konsert i Holla kirke. Åpent arrangement.

Torsdag 8. mars

08.30: Morgenbønn i Helgen kirke. Åpent arrangement.

09.30: Helgen Montesorriskole

11.00: Bedriftsbesøk på Ulefos Jernverk

13.30: Nome videre gående skole avd. Søve

17.00: Lunde barne – og mini gospel

18.00: Familietorsdag på Fredheim

Søndag 11. mars

11.00: Visitasgudstjeneste i Lunde kyrkje.Åpent arrangement. Samarbeid med Holla og Helgen sokn. Sang ved Lunde kammerkor og Skala. Visitasforedrag.
Kirkekaffe på Solhaug etter gudstjenesten.

VELKOMMEN!

Les hele visitasmeldingen her: Visitasmelding 6.-11. mars 2018

Mandag, 18 Juni 2018
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 24. Juni,
12:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Jonsok. Felles for begge menighetene.
Søndag 1. Juli,
18:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn. P.g.a. Kanalrennet, er friluftsgudstjenesten på Lundetunet flyttet til kveldsgudstjeneste i Lunde kyrkje.
Søndag 8. Juli,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Felles gudstjeneste for begge sokn. Nattverd.
Søndag 15. Juli,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Felles gudstjeneste for begge sokn. Nattverd.
Søndag 22. Juli,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Felles for begge sokn. Dåp.
Onsdag 25. Juli,
19:00 Sommerkonsert i Romnes kirke
Velkommen til sommerkonsert i Romnes kirke med Heddal Ensemble og familie Isaacs. Andakt ved Hellek Sannes. Islandske folketoner og klassisk musikk.
Søndag 29. Juli,
18:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Olsok. Felles gudstjeneste for begge sokn. Nattverd.
Søndag 5. August,
11:00 Friluftsgudstjeneste ved Lunde sluse
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 12. August,
12:00 Fellesgudstjeneste - Kilen kapell
Velkommen til felles gudstjeneste for Lunde og Flåbygd, Holla og Helgen, Kviteseid, og Seljord sokn. Ta med mat og drikke til felles samling etter gudstjenesten.
Søndag 19. August,
17:00 Allsang på slusa - Lunde sluseamfi
Velkommen til den store sommerkonserten "Allsang på slusa"! Årets artister er: Olav Ajer m/band, Elisabeth Løvskeid, Tony Carey, Lunde kammerkor, Lunde Barne- og Minigospel. Arrangør: Lunde og Flåbygd sokneråd.
Powered by Cornerstone