Gravstellsavtaler - endring

Gravstellsavtaler - endring

Nome kirkelige fellesråd har i mange år hatt gleden av å tilby stell av gravsteder, for etterlatte, som ønsker hjelp til å holde gravstedet i orden. Dette vil vi fortsette med, men vi vil med dette informere om at det vil bli noen endringer. Brev er sendt ut til alle som har avtale. Ønsker du avtale? Ta kontakt med oss. Les mer om endringene her:
Fellesrådet har gjort vedtak om at fra og med 2019, tilbyr vi kun én type stellavtale.
Avtalen innebærer kjøp av stemor i mai og sommerblomster i juni. Det vannes og lukes etter behov. Vi fjerner sommerblomster i september og dekker plantefeltet med granbar før Allehelgensdag (Ca. første helg i november hvert år). I tillegg vil det bli satt ned selvvanningskasser, uten ekstra kostnad for deg.
 
  • Dette betyr en endring for dere som har avtale om planting to ganger pr. år (sommerblomster og lyng). Dere vil automatisk gå over til ny avtale, som beskrevet over.  
  • Dere andre, som har avtale om planting én gang pr. år eller vanningsavtale, vil fortsette med dette fram til avtalen går ut. Det er selvfølgelig mulighet for å oppgradere avtalen dersom dere ønsker det.
     
Vi starter arbeidet med å sette ned selvvanningskasser denne uken (uke 43). I tillegg vil vi legge på granbar i plantefeltet – før Allehelgensdag (første helga i november).
 
I forkant av ny endring, har vi vært på befaring og ser at mange har pyntet med kantstein, bedplate eller hel blomsterplate.
I henhold til våre vedtekter, gjeldende fra 2014, er det dessverre ikke mulighet til å ha dette i plantefeltet lenger. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, men vi ser likevel at det vil skape noen utfordringer, nå når vi skal sette ned selvvanningskasser. I denne anledning tillater vi oss å ta bort kantstein/bedplate/blomsterplate. Dette er festers eiendom og kan hentes hos oss, evt. blir det knust.
 
Dersom du føler at det blir vanskelig å fjerne pynten, gi beskjed til undertegnede snarest og seinest 28. oktober 2018, så finner vi en løsning sammen.
Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med kirkeverge Mona Halsvik på tlf. 35 94 62 62 / e-post: mona@nome.kirken.no.
Torsdag, 18 Juli 2019
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 21. Juli,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Mandag 29. Juli,
18:00 Olsokgudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn. Servering av kaffe og kaker. Salg av rømmegrøt.
Søndag 4. August,
11:00 Friluftsgudstjeneste ved Lunde sluse
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 11. August,
11:00 Gudstjeneste - Kilen kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Møyfrid Lunde. Felles gudstjeneste for flere sokn.
Søndag 18. August,
17:00 Sommerkonsert: Allsang på slusa
Velkommen til sommerkonsert i Lunde sluseamfi! Mer info kommer. (Ingen gudstjeneste i Nome denne dagen).
Torsdag 22. August,
18:00 Supertorsdag
Supertorsdag Barnegruppe 1-7.klasse På solhaug
Fredag 23. August,
19:30 Fidus kveld
Ungdomskveld på solhaug Ungdomssamlinger, åpen kiosk diskotek,biljard og annet for ungdommen. 7.klasse 19:30-21:30 8-10.klasse 19:30-23.00
Søndag 25. August,
11:00 Gudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Torsdag 29. August,
18:00 Supertorsdag
Supertorsdag Barnegruppe 1-7.klasse På solhaug
Søndag 1. September,
11:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Powered by Cornerstone