Gravstellsavtaler - endring

Gravstellsavtaler - endring

Nome kirkelige fellesråd har i mange år hatt gleden av å tilby stell av gravsteder, for etterlatte, som ønsker hjelp til å holde gravstedet i orden. Dette vil vi fortsette med, men vi vil med dette informere om at det vil bli noen endringer. Brev er sendt ut til alle som har avtale. Ønsker du avtale? Ta kontakt med oss. Les mer om endringene her:
Fellesrådet har gjort vedtak om at fra og med 2019, tilbyr vi kun én type stellavtale.
Avtalen innebærer kjøp av stemor i mai og sommerblomster i juni. Det vannes og lukes etter behov. Vi fjerner sommerblomster i september og dekker plantefeltet med granbar før Allehelgensdag (Ca. første helg i november hvert år). I tillegg vil det bli satt ned selvvanningskasser, uten ekstra kostnad for deg.
 
  • Dette betyr en endring for dere som har avtale om planting to ganger pr. år (sommerblomster og lyng). Dere vil automatisk gå over til ny avtale, som beskrevet over.  
  • Dere andre, som har avtale om planting én gang pr. år eller vanningsavtale, vil fortsette med dette fram til avtalen går ut. Det er selvfølgelig mulighet for å oppgradere avtalen dersom dere ønsker det.
     
Vi starter arbeidet med å sette ned selvvanningskasser denne uken (uke 43). I tillegg vil vi legge på granbar i plantefeltet – før Allehelgensdag (første helga i november).
 
I forkant av ny endring, har vi vært på befaring og ser at mange har pyntet med kantstein, bedplate eller hel blomsterplate.
I henhold til våre vedtekter, gjeldende fra 2014, er det dessverre ikke mulighet til å ha dette i plantefeltet lenger. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, men vi ser likevel at det vil skape noen utfordringer, nå når vi skal sette ned selvvanningskasser. I denne anledning tillater vi oss å ta bort kantstein/bedplate/blomsterplate. Dette er festers eiendom og kan hentes hos oss, evt. blir det knust.
 
Dersom du føler at det blir vanskelig å fjerne pynten, gi beskjed til undertegnede snarest og seinest 28. oktober 2018, så finner vi en løsning sammen.
Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med kirkeverge Mona Halsvik på tlf. 35 94 62 62 / e-post: mona@nome.kirken.no.
Søndag, 24 Mars 2019
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 24. Mars,
11:00 Familiegudstjeneste på Solhaug + årsmøte
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Kirkekaffe og årsmøte etter gudstjenesten.
Tirsdag 26. Mars,
19:00 Lunde kammerkor
Velkommen til øvelse på Solhaug!
Onsdag 27. Mars,
19:00 Maria konsert i Flåbygd kyrkje
Torsdag 28. Mars,
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For alle barn fra 3 år og oppover.
18:00 Supertorsdag på Solhaug
Velkommen til SuperTorsdag! -Et tilbud til alle barn fra 1. klasse og oppover.
Søndag 31. Mars,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Tirsdag 2. April,
19:00 Lunde kammerkor
Velkommen til øvelse på Solhaug!
19:00 Tim Peterson fra Amerika kommer til Lunde bedehus
Tim er luthersk pastor i USA. Han vil framføre deler av Markusevangeliet på norsk utenat og fortelle fra norsk menighetsliv i Amerika - blant annet Mindekirken i Minneapolis. Kveldsmat. Alle velkommen!
Torsdag 4. April,
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For alle barn fra 3 år og oppover.
18:00 Supertorsdag på Solhaug
Velkommen til SuperTorsdag! -Et tilbud til alle barn fra 1. klasse og oppover.
Powered by Cornerstone