8. - 9. september 2019 er det kirkevalg - og vi håper du bruker stemmeretten din!

8. - 9. september 2019 er det kirkevalg - og vi håper du bruker stemmeretten din!

Stemmerett ved kirkevalget har du som er medlem i Den Norske Kirke og som fyller 15 år innen utgangen av 2019. Du må være registrert i folkeregisteret med bosted i Lunde og Flåbygd sokn. I perioden 10.8 - 6.9 kan du forhåndsstemme, tirsdager på Lundetunet og onsdag/torsdager på Rådhuset i Ulefoss.

8. - 9. september er det valg på nytt sokneråd. Nominasjonskomiteen har spurt og fått ja av en flott gjeng som vil jobbe for kirka og menigheten hos oss de neste 4 åra. 

Samtidig med nytt sokneråd lokalt, er det også mulighet for å stemme på valg av leke medlemmer til bispedømmerådet og kirkemøtet - 
Agder og Telemark bispedømmeråd.

 • Nominasjonskomiteens liste
 • Åpen folkekirke
 • Bønnelista

Her kan du lese mer om presentasjon av kandidater til bispedømmerådet.
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/nyheter/presentasjon%20av%20bdr%20kandidater/

Følgende personer har sagt ja til å stille på soknerådslista lokalt i 2019:

 1. Katrine Burmester
 2. Nils Kristian Hardang
 3. Nils Steinar Stavsholt
 4. Jostein Vetland
 5. Carina Syvertsen Pedersen
 6. Inger Røddesnes
 7. Trond Andre Lundmark
 8. Eilef Sunde
 9. Øyvind Berg Andersen
 10. Øyvind Lunde

Du kjenner kanskje ikke alle? Presentasjon av soknerådskandidatene 2019 kan du lese i Lunde kyrkjeblad nr. 2 eller her: 
https://www.lundekirken.no/_service/207131/download/id/432405/name/1-Lunde+kyrkjeblad+nr+2+-2019_32+sider.pdf

Slik stemmer du ved soknerådsvalget:

Kandidatene velges ved flertallsvalg, dvs. de som får flest stemmer blir valgt. Velger du å levere stemmeseddelsen uten endringer, får alle kandidatene på listen èn stemme hver. 
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

 • Gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme (personstemme) ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer. 
 • Tilføye navn på inntil tre valgbare personer i menigheten. Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da kun èn stemme hver.

Andre endringer regnes ikke med. 

Det er viktig å benytte muligheten til å gi en tilleggsstemme til den eller de tre kandidatene du ønsker skal bli valgt. 

Mer om valg og stemmeregler finner du her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/ 

GODT VALG!

Onsdag, 20 November 2019
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Torsdag 21. November,
17:00 Minigospel
Velkommen til Minigospel!
18:00 Supertorsdag
Supertorsdag Barnegruppe 1-7.klasse På solhaug
Fredag 22. November,
18:00 Basar på Solhaug
Velkommen til basar på Solhaug! Innslag ved Lunde kammerkor, Jon Svartdal og Ragnhild Halden. Kaffe og kaker. Trekning med gevinster. Inntektene går til drift av Solhaug.
Søndag 24. November,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Kirkekaffe.
Tirsdag 26. November,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Fredag 29. November,
19:30 Fidus kveld
Ungdomskveld på solhaug Ungdomssamlinger, åpen kiosk diskotek,biljard og annet for ungdommen. 7.klasse 19:30-21:30 8-10.klasse 19:30-23.00
Søndag 1. Desember,
17:00 Lysmesse i Landsmarka kapell
Velkommen til lysmesse og familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Tirsdag 3. Desember,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 5. Desember,
17:00 Minigospel
Velkommen til Minigospel!
18:00 Supertorsdag
Supertorsdag Barnegruppe 1-7.klasse På solhaug
Powered by Cornerstone