Ledig stilling som sokneprest i Holla og Helgen sokn.

Ledig stilling som sokneprest i Holla og Helgen sokn.

Vi har 100% ledig fast stilling som sokneprest i Holla og Helgen sokn. Velkommen som søker! Les annonsen her:

Menighetens profil
Nome kommune er delt i to sokn, Holla og Helgen sokn og Lunde og Flåbygd sokn med hver sin sokneprest og kirkestab som samarbeider. Kommunen har 6600 innbyggere. I Holla og Helgen sokn bor det ca. 3.800 personer. Tett på 3.000 av dem er medlemmer av Den norske kirke. Hvert år blir det holdt 50 gudstjenester, ca. 25 dåp og 40 gravferder. Soknepresten har kontor i Nome rådhus sentralt i Ulefoss sentrum, 5 minutters gange fra kirken. Her har også kirkeverge, sekretær og menighetspedagog sine kontorer. Organist og kirketjenere har kontor ved Holla kirke. Menigheten har godkjent trosopplæringsplan og har knyttet til seg en del frivillige.
For å få til månedlig frihelg, holder begge prestene i Nome to gudstjenester en søndag i måneden. Ellers vikarierer prestene for hverandre i feriene og har også anledning til å avtale seg imellom gode ordninger for avspasering.

Satsingsområder
Flertallet av ungdommene blir kirkelig konfirmerte, om lag 25 hvert år, og konfirmantarbeidet er knyttet til et større konfirmant- og ledertreningsprogram i prostiet. Halvparten av undervisningen skjer likevel lokalt. Kirken har et godt samarbeid med skolen og med og med Nome sykehjem.

Ulike tiltak
Menighetshuset Fredheim ligger like ved Holla kirke og rommer alt fra faste trosopplæringstiltak til kirkekaffe og menighetsfester. Mer informasjon om menighetens mange tilbud til ulike aldersgrupper finnes på menighetens nettside: www.hollaoghelgen.no.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:

 • Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tilsatte.
 • Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

I Holla og Helgen benyttes bokmål. I Lunde og Flåbygd benyttes begge målformer. Søker må bekrefte at hun/han behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver

 • ledelse av prestetjenesten
 • gudstjenester, forkynnelse og kirkelige handlinger
 • deltakelse i trossopplæring, planarbeid og annet menighetsbyggende arbeid
 • møte i menighetsråd

Personlige egenskaper

 • evne til samarbeid i råd og stab
 • menneskekunnskap
 • omsorgsevne
 • vilje til og ønske om å arbeide med unge mennesker

Vi tilbyr

 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning

Kontaktinformasjon

Asgeir Sele, Prost i Øvre Telemark prosti, 41566043, asgeir.sele@seljordkyrkje.no
Bjarne Nordhagen, Personalsjef, 38105120, bn576@kirken.no

Arbeidssted

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4116854575
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 11.09.2019

Tirsdag, 28 Januar 2020
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Tirsdag 28. Januar,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 30. Januar,
17:00 Minigospel
Velkommen til Minigospel på Solhaug! Kor fra 3 år til og med 1. klasse.
18:00 Supertorsdag
Søndag 2. Februar,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Tirsdag 4. Februar,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 6. Februar,
17:00 Minigospel
Velkommen til Minigospel på Solhaug! Kor fra 3 år til og med 1. klasse.
18:00 Supertorsdag
Fredag 7. Februar,
19:30 Fidus Ungdomklubb
Fidus ungdomklubb
Søndag 9. Februar,
11:00 Familiegudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. (Lys Våken-helg).
Mandag 10. Februar,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til mannsringen!
Powered by Cornerstone