Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken!

Det er nå kommet noen endringer i forbindelse med smitteverntiltak i kirken. Oppdatert informasjon kan du lese her:

INFORMASJON OM SMITTEVERN I KIRKENE I NOME
Oppdatert 16.06.2020: Nome kirkelige fellesråd har mottatt smitteveileder utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Norges kirkevergelag.

Velkommen til kirken!

Hjelp oss å delta i dugnaden for å hindre smittespredning:

  • Hold avstand og unngå fysisk kontakt (1 m). 
    Personer som bor i samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.
  • Husk god håndhygiene.
  • Unngå berøring av inventar og utstyr.
  • Personer med luftveissymptomer og sykdom skal ikke være tilstede.

Hovedkirkene
Vi ser oss nødt til å bruke Holla kirke og Lunde kirke i kirkelige handlinger framover, for å gjøre renhold enklest mulig. Ved bruk av de andre kirkene/kapell, f.eks. ved gravferd og vielser, vil antallet deltakere gå ned.

Antall deltakere i kirkelige handlinger
Maks antall deltakere i kirkelige handlinger er nå 200 personer. Ansatte/frivillige kommer i tillegg. Rommets størrelse overstyrer maksimumsantallet.

Gudstjenester
Alle deltakere må registreres inn med navn og telefon nr. Dette kan føre til noe kø inn i kirken. Vær ute i god tid. Vi håper på forståelse for dette. Det er nå lov til å bruke salmebøker. Nattverd gjennomføres med særkalk. Offergaver via Vipps.

Kirkekaffe
Det er nå mulig med kirkekaffe etter gudstjenesten. Tenk god hygiene. Man kan bruke samme serveringsbestikk.

Merking av plasser
Vi har merket av plasser til alle som deltar i kirkelige handlinger. Personer som bor i samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.

Puter
Puter til å ha i benken er tatt bort.

Dåp, vielse og gravferd
Familien må lage liste over inviterte deltakere, som skal leveres til presten. Listene tas vare på og makuleres etter 10 dager.  

Skjermbeskyttelse
Det er laget en skjermbeskyttelse som er satt opp der frivillig/kirkevert skal sitte å ta imot deltakere i gudstjeneste, samt føre inn deltakere på lister. Listene tas vare på og makuleres etter 10 dager.  

Håndsprit
Håndsprit er tilgjengelig på sentrale steder som ved inngangen, alter, prekestol, orgel og døpefonten.

Generelt renhold
Det anbefales generelt godt renhold. Alle kontaktflater rengjøres hyppig. Før og etter kirkelige handlinger. Dette gjelder også orgel, alterbord, talerstol, mikrofoner, høyttaleranlegg, flater i sakristi m.m.

Ansatte
Våre ansatte blir fortløpende orientert om restriksjoner rundt korona. De er gjort kjent med innholdet i smittevernveilederen fra kirken sentralt. Alle ansatte blir gjort kjent med endringer pr. 16.06.2020.

Toaletter
Toalettene er åpne. Blir ofte rengjort.

Vannkanner og annet utstyr på kirkegårdene
Vannkanner og annet utstyr er tilbake på kirkegården. Sprit/håndsåpe er satt ut. Plakater er hengt ut på vannposter.

Nettsider / Facebook
Vi oppdaterer våre nettsider og FB jevnlig.

Har dere spørsmål, er dere velkommen til å ta kontakt med kirkevergen, tlf. 35946262.

Ulefoss 16.06.2020
Kirkeverge Mona Halsvik

Søndag, 29 november 2020
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 29. november,
11:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Offerformål: Frelsesarmeen.
Torsdag 3. desember,
17:00 Minigospel
Barnekor for alle barn i alderen 3-6 år (tom 1.klasse). Vi øver på Solhaug menighetshus hver torsdag. Bli med på musikk og bevegelse, sang, spill, lek, bibelhistorie, dans og gøy! Barna må ha med seg en voksen pga smittevern.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag. Pga smittevern forsetter vi med gruppene. 1.trinn-3.trinn denne torsdagen. Vi koser oss med hobby, snekring og andakt.
Søndag 6. desember,
11:00 Gudstjeneste på Kleppe grendehus
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Fredag 11. desember,
19:30 Fidus juleavslutning
Velkommen til Fidus ungdomsklubb. Juleavslutning denne fredagen. 7.trinn-8.trinn hjertelig velkommen denne fredagen.
Søndag 13. desember,
17:00 Lysmesse i Lunde kyrkje
Velkommen til lysmesse ved Ragnhild Halden. Offerformål: Menighetens trosopplæring.
Mandag 14. desember,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til Mannsringen!
Torsdag 24. desember,
14:00 Familiegudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Offerformål: Kirkens nødhjelp.
16:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Offerformål: Kirkens nødhjelp.
Fredag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Offerformål: Menighetsarbeidet.
Powered by Cornerstone