Sommerstengt

Sommerstengt

Nå skal staben snart ha en velfortjent ferie og kirkekontoret har sommerstengt i uke 27, 28, 29 og 30.

Ferien er fordelt som følger:

  • Jens Vassend (kirketjener): Uke 24, 29 - 31.
  • Jonny Bakkan (kirketjener): Uke 26 - 28.
  • Frøydis Holte (organist): Uke 25 - 28.
  • Cathrine Rønneberg (trosopplærer): Uke 28 - 30.
  • Anette S. Krøgli (sekretær): Uke 27 - 30.
  • Ragnhild Halden (sokneprest): Uke 25 - 28.
  • Mona Halsvik (kirkeverge): Uke 27 - 31.

Prestekontoret på Lundetunet holder stengt fra uke 27 - 30. Morten Karlsson har ansvar for koordinering av begravelser i Mona sin ferie og kan nås på tlf. 91 52 14 75.

Ved behov for prest:
26. juni t.o.m. 18. juli: Hege Andal Hofsten, tlf: 932 01 909 / e-post: hege.hofsten@nome.kirken.no
19. juli t.o.m. 15. august: Ragnhild Halden, tlf: 992 57 991 / e-post: ragnhild@nome.kirken.no

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 

 

Lørdag, 31 juli 2021
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 1. august,
11:00 Gudstjeneste ved Lunde sluse
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn. Ved dårlig vær: Lunde kyrkje.
Søndag 8. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn.
Søndag 15. august,
17:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Felles for begge sokn.
Søndag 22. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 29. august,
16:00 Samtalegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til samtalegudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 5. september,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 12. september,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn.
Powered by Cornerstone