Supertorsdag Junior og Betweens

Supertorsdag Junior og Betweens

Vi fortsetter med to grupper på Supertorsdag og de har fått tilleggsnavnene "Junior" og "Betweens".

Bakgrunnen for dette er: Korona-året var et annerledes år for oss alle. Det ble brått slutt på samlinger på Supertorsdag. Vi klarte å finne en fin måte hvor vi kunne arrangere Supertorsdag med tanke på antall barn og voksne på samlingene. Vi delte opp i to grupper - en gruppe for de minste og en gruppe for de eldste barna. Dette fungerte bra gjennom hele korona-året.

Vi ser at barna trives i mindre grupper og vil gjerne tilrettelegge aldersmessig for barna. Både når det gjelder lek og aktiviteter, men også med tanke på at undervisningen er tilpasset alderen til barna i gruppene.

Det kommer stadig nye barn på Supertorsdag, - nye barn som blir med klassevenninner/klassekamerater. Det er veldig hyggelig!

Vi fortsetter med gruppene og gir dem nye navn. De yngste barna på Supertorsdag er i gruppen «Supertorsdag Junior». Her er det aktiviteter og undervisning tilpasset barn fra 6-8 år.

De eldste barna på Supertorsdag er i gruppen «Supertorsdag Betweens». Her er det aktiviteter, konkurranser og undervisning som er tilpasset barn mellom 9-12 år.

Fordelingen fram til jul blir som følger:

  • Torsdag 28. okt: Supertorsdag Betweens
  • Torsdag 4. nov: Supertorsdag Junior 
  • Torsdag 11. nov: Supertorsdag Betweens  
  • Torsdag 18. nov: Supertorsdag Junior 
  • Torsdag 25.nov: Supertorsdag Betweens 
  • Torsdag 2. des: Supertorsdag Betweens juleavslutning 
  • Lørdag 11. des-12.des: Lysvåken helg for Supertorsdag Betweens 

 

Bilder fra Supertorsdag:

Supertorsdag Junior og Betweens Supertorsdag Junior og Betweens
Publisert 29.10.2021
Torsdag, 09 desember 2021
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Torsdag 9. desember,
17:00 Minigospel
Søndag 12. desember,
11:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Minigospel deltar. Kirkekaffe. Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.
Mandag 13. desember,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til Mannsringen! Svein Børte “Norske eple før og nå”
Søndag 19. desember,
00:00 Ingen gudstjeneste denne søndagen
Fredag 24. desember,
14:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
16:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
Lørdag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndag 26. desember,
11:00 Gudstjeneste på Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn.
Lørdag 1. januar,
16:00 Høytidsgudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 9. januar,
16:00 Juletrefest på Solhaug
Velkommen til juletrefest! Mer info kommer.
Powered by Cornerstone