Biskopens juleandakt 2021

Biskopens juleandakt 2021

Ikke filosofenes Gud – men Gud som er nær!

Den kjente naturvitenskapsmannen og kristne filosofen Pascal skriver i sin dagbok om en hendelse som fikk stor betydning for han. I nådens år 1654. Mandag 23 november, den hellige pave og martyr Clemens og andre martyrers fest. Fra omtrent halv elleve aften til omtrent en halv time etter midnatt. Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Ikke filosofenes og de lærdes Gud. Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred. Jesu-Kristi Gud. Din Gud skal være min Gud (Ruth 1,16)

Hva var det Pascal oppdaget? Han oppdaget den store forskjellen det er på en gud som bare er inne i hodet til mennesker, og på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som kommer inn i vår verden. Julenatt kommer Gud så nært at vi kan se Gud. Ta på han, høre stemmen, ja, se hvordan Gud er. Vi så en sårbar Gud, overlatt i menneskenes hender og omsorg. Julen er det sterkeste beviset på at vi ikke tror på en gud som bare er inne i hodene til filosofene og de lærde.  «Ordet ble menneske, og vi så Hans herlighet,» skriver Johannes.

Det var også en annen viktig oppdagelse Pascal gjorde. Det stopper ikke med at Gud kommer nær, det handler også om en relasjon mellom Gud og oss. «Din Gud skal være min Gud.» Gud ble menneske for å nå helt inn til oss. Gjennom dåpen og troen på Jesus blir dette en virkelighet.

«Alle som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1) 

Da Pascal døde, fant de en lapp sydd inn i frakken hans. Her hadde han sydd inn det som var aller viktigst i livet. På den lappen stod ikke de viktigste formlene han hadde oppdaget, men der stod ordene han hadde skrevet ned etter opplevelsen.

Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.

Velsignet jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Torsdag, 09 desember 2021
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Torsdag 9. desember,
17:00 Minigospel
Søndag 12. desember,
11:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Minigospel deltar. Kirkekaffe. Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.
Mandag 13. desember,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til Mannsringen! Svein Børte “Norske eple før og nå”
Søndag 19. desember,
00:00 Ingen gudstjeneste denne søndagen
Fredag 24. desember,
14:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
16:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
Lørdag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndag 26. desember,
11:00 Gudstjeneste på Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn.
Lørdag 1. januar,
16:00 Høytidsgudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 9. januar,
16:00 Juletrefest på Solhaug
Velkommen til juletrefest! Mer info kommer.
Powered by Cornerstone