Kirkejubileum 2022

Kirkejubileum 2022

Da 2022 både er frivillighetens år, og det er kirkejubileum for både Lunde kyrkje (150 år) og Flåbygd kyrkje (200 år), har frivilligheten i Lunde og Flåbygd gått sammen for å tilby befolkningen et heidundrende flott kirkejubileumsfestprogram!

I løpet av våren, sommeren og høsten 2022, skal befolkningen og besøkende få muligheten til å oppleve over 20 små og store arrangement. Her er en oversikt over jubileumsprogrammet fram t.o.m 16. august. Til høsten blir det bl.a. festgudstjeneste i Lunde kyrkje 28. august og jubileumsgudstjeneste 2. oktober. Nettsiden blir oppdatert med mer informasjon underveis.

Program vår/sommer:

  • 8. mai kl. 11.00: Familiegudstjeneste og aktivitetsdag på Solhaug.
  • 17. mai: Gudstjeneste (mer info kommer). Nasjonalfest på Solhaug kl. 18.00.
  • 22. mai kl. 17.00: Allsang på slusa m/Sigvart Dagsland trio og Lunde kammerkor.
  • 12. juni kl. 11.00: Gudstjeneste og familie-aktivitetsdag - Landsmarka kapell (125 år)
  • 12. juni kl. 19.00 i Lunde kyrkje: Rossini’s Stabat Mater m/Telemark symfoniorkester og Con Vocale. Gratis inngang.
  • 25. juni kl. 20.00: Konsert med Trygve Skaug i Lunde sluseamfi. Billetter: www.eventim.no
  • 16. august kl. 20.00: overTRO vs. Draumkvedet - Horg kulturhus (billetter blir lagt ut i juni).

 

Høstens program blir lagt ut etter hvert. 

 

 

Fredag, 20 mai 2022
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822
E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 469 10 186
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 22. mai,
17:00 Vårkonsert og allsang på slusa
med Sigvart Dagsland trio og Lunde kammerkor i Lunde sluseamfi! Velkommen!
Torsdag 26. mai,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Kristi himmelfarts dag. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 29. mai,
13:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndag 5. juni,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd. Pinsedag.
Søndag 12. juni,
11:00 Gudstjeneste og aktivitetsdag - Landsmarka kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Det blir familieaktivitetsdag etter gudstjenesten i anledning Landsmarka kapells 125 års jubileum.
Søndag 19. juni,
13:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndag 26. juni,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 3. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 10. juli,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 17. juli,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Powered by Cornerstone