Kyrkjejubileum 2022

Kyrkjejubileum 2022

2022 er det store friviljugåret - og samstundes kyrkjejubileum for både Flåbygd kyrkje og Lunde kyrkje. Dei friviljuge i Lunde og Flåbygd har derfor gått saman om å tilby bygdefolket eit flott kyrkjejubileumsfestprogram!

No gjennom våren, sommaren og hausten 2022 skal bygdefolket og andre få høve til å oppleve over 20 små og store tilstellingar. Me ønskjer alle hjarteleg velkomne til å bli med og feire årets store kyrkjejubileum!

Program fra og med 21. oktober:

21. okt. kl. 18.00 - Solhaug menighetshus:
Konsert og allsangkveld med Gunnar og Olav Ajer. Inngang: Kr. 200,- via Vipps eller kontant.

27. okt. kl. 19.00 - Ulefoss samfunnshus:
Gudspartikkelen. Billetter: Kr. 480,- (+ gebyr) via ebillett.no (søk opp Gudspartikkelen) eller fra billettkiosken v/Nome kino søndager.

30. okt. kl. 17.30 - Flåbygd kyrkje:
«Preikur med host og hark». Om Landstad i Flåbygd ved Rune Lia. Forsangere fra KORiander.

4. nov. kl. 12.30 - Lunde kyrkje:
«Kirkerottene» - en barneforestilling. Dukketeater for barn fra 3-7 år. Gratis inngang.

13. nov. kl. 19.00 - Flåbygd kyrkje:
«Slåttar og stev». Folkemusikk-konsert med Ingvill Buen Garnås og Torgeir Straand.

11. des. kl. 17.00 - Lunde kyrkje:
Julekonsert med KORiander.

Velkommen!

 

 

 

Tirsdag, 06 desember 2022
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
(i permisjon)

Heidi G. Holth, trosopplærer & ungdomsleder (vikar)
Tlf: 476 48 003
E-post: heidi.holth@nome.kirken.no
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 469 10 186
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Tirsdag 6. desember,
19:00 KORiander - øvelse i kirka
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Søndag 11. desember,
11:00 Gudstjeneste på Kleppe grendehus
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
17:00 Julekonsert med KORiander
Velkommen til julekonsert med KORiander m.fl. i Lunde kyrkje. Mer info kommer
Torsdag 15. desember,
18:00 Supertorsdag på Solhaug
Velkommen til Supertorsdag! For alle i 1. - 6. klasse.
Fredag 16. desember,
19:30 Fidus ungdomsklubb
Søndag 18. desember,
00:00 Ingen gudstjeneste denne søndagen
Lørdag 24. desember,
14:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
16:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
Søndag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Juledag. Takkoffer til menighetens trosopplæring.
Mandag 26. desember,
11:00 Gudstjeneste - Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd. Felles for begge sokn.
Powered by Cornerstone