Kirkevalget 2023

Kirkevalget 2023

Valg i kirken gjennomføres hvert fjerde år, og i år er det valgår med valgdag mandag 11. september 2023. Her kan du lese mer om kirkevalget, nominasjonskomiteens liste for Lunde og Flåbygd sokn og ikke minst hvor du kan stemme på valgdagen.

Valglokale og åpningstider på selve valgdagen 11. september:

Lundetunet (Lunde krets): Kl. 10.00 - 20.00.
Kleppe grendehus (Svenseid krets): Kl. 15.00 - 20.00.

Ulefoss samfunnshus, 'Bergmesteren' (Ulefoss krets): Kl. 10.00 - 20.00.
Helgen grendehus (Helgen krets): Kl. 15.00 - 20.00.

 
Her kan du lese mer om kirkevalget: www.kirken.no/valg/


Nominasjonskomiteens liste for Lunde og Flåbygd sokn:

 1. Katrine Røimål Burmester (1964)
 2. Stian Holte (1973)
 3. Gunhild Sofie Halsvik Rønningen (2005)
 4. Hilde Roksund (1964)
 5. Jostein Vetland (1966)
 6. Nils Steinar Stavsholt (1952)
 7. Marie Helene Førland Nordli (1959)
 8. Carina Syvertsen Pedersen (1984)
 9. Guri Tremyr (1947)
 10. Eilef Sunde (1976)
 11. Inger Synnøve Røddesnes (1945)


Eget hefte om kirkevalget i Nome
Les vår lokale valgbrosjyre her: Kirkevalg 2023 - menighetene i Nome.
Her kan du bl.a. lese mer om kandidatene og ikke minst hvor og når du kan stemme her i kommunen. 

Kirkevalg 2023
Presentasjon av de fire valglistene som stiller til bispedømmerådsvalget ved årets kirkevalg. 
Les mer her: Kirkevalget – fire lister til bispedømmerådet og Kirkemøte
 

Forhåndsstemming
I tiden fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme på følgende steder her i Nome:

Prestekontoret på Lundetunet: 
Tirsdager kl. 09.00 - 14.00, samt tirsdag 5. september kl. 09.00 - 19.00.
Nome rådhus: 
Torsdager kl. 09.00 - 14.00, samt torsdag 7. september kl. 09.00 - 19.00.
Nome sjukeheim: 
Tirsdag 5. september kl. 10.00 – 12.30.
Bjervatun alderspensjonat: 
Tirsdag 5. september kl. 13.30 – 14.30.


Digital forhåndsstemming
Ved kirkevalget 2023 blir det for første gang mulig med digital forhåndsstemming fra 10. august. Dette gjør det enklere for kirken å gjennomføre valget. Det blir raskere opptelling og færre stemmesedler på papir å telle opp. Det blir enklere å delta i valget for velgerne, og forhåpentligvis vil det øke valgdeltakelsen. Systemet sikrer hemmelig valg Det blir lett for soknerådet å få tilgang til resultatet av de digitale stemmene.

Valgportalen hvor du stemmer finner du her: kirkevalget.no

Hvem kan stemme?
- Medlemmer i den norske kirke. Du kan sjekke om du er medlem her: kirken.no/medlem
- Hvis du er 15 år eller eldre i valgåret (født i 2008 eller tidligere).
- Du har stemmerett fra du er 15 år i kirkevalget fordi 15 år er religiøs myndighetsalder i Norge.

Flere spørsmål og svar på valget finner du her:
Spørsmål og svar om å stemme i kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

Mandag, 17 juni 2024
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Aslaug Storåsen Djuve, sekretær
Tlf: 469 10 186
E-post: aslaug.djuve@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Dorota Rybka-Giers, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 917 10 406
E-post: dorota@nome.kirken.no

Heidi G. Holth, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 476 48 003
E-post: heidi.holth@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 23. juni,
11:00 Gudsteneste
i Romnes kirke. Felles for begge kyrkjelydar.
Søndag 30. juni,
11:00 Gudsteneste
i Lunde kyrkje. Felles for begge kyrkjelydar.
Onsdag 3. juli,
12:00 Guidet omvisning
i Romnes kirke. Omvisning både ute og inne i denne fantastiske middelalderkirken. Guidefortellingen varer ca. 45 min. Priser: voksne kr.100,-/stk. og barn gratis.
Søndag 7. juli,
15:00 Gudsteneste
i Kilen kapell. Felles gudsteneste for kyrkjelydane i Nome og Kviteseid kommune.
Onsdag 10. juli,
12:00 Guidet omvisning
i Romnes kirke. Omvisning både ute og inne i denne fantastiske middelalderkirken. Guidefortellingen varer ca. 45 min. Priser: voksne kr.100,-/stk. og barn gratis.
Søndag 14. juli,
11:00 Gudsteneste
i Romnes kirke. Felles for begge kyrkjelydar.
Onsdag 17. juli,
12:00 Guidet omvisning
i Romnes kirke. Omvisning både ute og inne i denne fantastiske middelalderkirken. Guidefortellingen varer ca. 45 min. Priser: voksne kr.100,-/stk. og barn gratis.
Søndag 21. juli,
11:00 Gudsteneste
i Flåbygd kyrkje. Felles for begge kyrkjelydar.
Onsdag 24. juli,
12:00 Guidet omvisning
i Romnes kirke. Omvisning både ute og inne i denne fantastiske middelalderkirken. Guidefortellingen varer ca. 45 min. Priser: voksne kr.100,-/stk. og barn gratis.
Mandag 29. juli,
18:00 Kveldsgudsteneste
i Romnes kirke. Felles for begge kyrkjelydar.
Powered by Cornerstone