Ledig stilling

Ledig stilling

Vi har ledig fast 50% stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider med oppmøtested pr. i dag i Holla og Helgen sokn. Velkommen som søker!

Nome kirkelig fellesråd
Midt i Telemark ligger Nome kommune med ca. 6600 innbyggere. Her er et levende kulturliv og aktivt menighetsarbeid. Naturen er vakker med tilknytning til Telemarkskanalen, fjell og innsjøer. Det ligger godt til rette for et variert friluftsliv både til lands og til vanns.

Nome kirkelig fellesråd består av to sokn, Lunde og Flåbygd sokn samt Holla og Helgen sokn. Soknene tilhører Øvre Telemark prosti. Vi har totalt 6 kirker, derav en middelalderkirke og 1 kapell med tilhørende kirkegårder. Hvert sokn har hvert sitt menighetshus med stor aktivitet.

Vi er en stab bestående av kirkeverge, sekretær, sokneprester, organister, trosopplærere og kirketjenere/kirkegårdsarbeidere.

Da en av våre kirketjenere/kirkegårdsarbeidere går av med pensjon, har vi følgende ledig stilling:

Kirketjener/kirkegårdsarbeider fast 50% stilling – 2. gangs utlysning.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for praktisk tilrettelegging før, under og etter gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Praktisk tilrettelegging ved faste aktiviteter, konserter, utleie og andre arrangement
 • Renhold/enkelt vedlikehold av kirker, kapell og bygninger
 • Drift og vedlikehold av kirkegårder
 • Kontakt og veiledning til besøkende
 • Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider av maskiner, utstyr og inventar
 • Oppfølging av brannvern, varme- og ventilasjonsanlegg, lyd- og lysutstyr

Kvalifikasjoner

 • Ordenssans og teknisk og praktisk innsikt
 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig, men samtidig være glad i å samarbeide med andre
 • Være serviceorientert og kunne møte mennesker på en åpen, vennlig og behjelpelig måte
 • Beherske grunnleggende IT-verktøy
 • Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig
 • Vilje til å ta ansvar og initiativ
 • Må ha sertifikat C1 for lastebil
 • Erfaring ved bruk av gravemaskin, evt. opplæring vil bli gitt
 • Gjerne fagbrev som tømrer, elektriker eller rørlegger
 • Erfaring/kunnskap innen «grønt»- faget og estetisk kompetanse

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger.
 • Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor, inkludert kvelds-, helge- og høytidstillegg.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.
 • Endelig stillingsbeskrivelse utarbeides i samarbeid mellom den som tilsettes og Nome kirkelig fellesråd.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Søker går inn i et team av kirketjenere/kirkegårdsarbeidere bestående av 4 årsverk, i tillegg til ekstrahjelp om sommeren. Den som tilsettes må jobbe i helger, høytider og kvelder etter turnus.
Den som tilsettes blir tilsatt i Nome kirkelige fellesråd med oppmøtested, for tiden, i Holla og Helgen sokn.
Søker må være medlem av Den norske kirke og politiattest skal legges fram ved tilsetting.
Kvinner oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeverge Mona Halsvik, tlf. 95727214 evt. mona@nome.kirken.no.

Søknad sendes til:
Nome kirkelig fellesråd, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, evt. mona@nome.kirken.no
SØKNADSFRIST: 24. november 2023

Tirsdag, 05 desember 2023
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Heidi G. Holth, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 476 48 003
E-post: heidi.holth@nome.kirken.no
 
Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Tirsdag 5. desember,
19:00 KORiander
Øving med band og solister i kirka. Mulig litt lenger øvelse.
Torsdag 7. desember,
18:15 SuperTorsdag på Solhaug
Velkommen til SuperTorsdag!
Søndag 10. desember,
11:00 Gudstjeneste på Donk
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
17:00 Julekonsert i Lunde kyrkje
Velkommen til julekonsert med KORiander. Mer info kommer.
Torsdag 14. desember,
19:00 Lysmesse i Lunde kyrkje
Velkommen til lysmesse ved Ragnhild Halden.
Fredag 15. desember,
19:30 Fidus på Solhaug
Velkommen til Fidus ungdomsklubb (fra 7. trinn-18 år).
Søndag 24. desember,
14:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften.
16:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften.
Mandag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Juledag.
Tirsdag 26. desember,
11:00 Gudstjeneste på Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. 2. juledag. Felles for begge sokn.
Powered by Cornerstone