Andakt i urolige tider

Andakt i urolige tider

Det er unntakstilstand i landet om dagen. Ikke siden andre verdenskrig har det vært slike restriksjoner i samfunnet vårt. I disse tider for karantene og hjemmekontor, forsvinner de personlige møtene til kun nikk på butikken eller når en møtes på tur.

I jobbsammenheng må jeg innrømme at jeg føler meg veldig handicapet når vi mister selve hoved-pulsåren vår kirke: Felleskapet i gudstjenesten. I tillegg er alle andre møtepunkter avlyst eller minimert til svært enkle seremonier. For meg og mange er dette blitt en aha-opplevelse som viser at skjermer med digitale møter aldri kan ta plassen til det personlige møte.

Jeg tror det kan oppstå mye ensomhet i denne tiden. I tillegg til all angst og uro som sykdom og tiltak har medført. Hvordan møte dette når en ikke kan møte hverandre? Vi har tilgang til telefon, og kanskje er tiden inne for å bruke den litt mer? Gå igjennom kontaktlista og kanskje finner du noen det er lenge siden du snakket med? Hva med å ta en prat?

Som kirke er vi tilgjengelig via nett og telefon. Ta gjerne kontakt med oss hvis det trengs noen å snakke med, forbønn og trøst.
Minner om: KIRKENS SOS

På radio og på nettet er det også lagt ut mange gudstjenester som en kan følge, og mange legger ut andakter og tekster på menighetenes nettsider. En annen mulighet er kirkens bønnevegg på nett og mulighet til å chatte (skrive meldinger) med prester om det du har på hjertet.
Se: Digitale fellesskap på kirken.no

En annen vi kan tilbringe litt mer tid med, er Gud. For i all uro og bekymring, slit med å få jobb og familieliv til å gå opp, i all ensomhet og frustrasjon så er Gud nær oss. Det står skrevet i Jesaja: For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.». Dette løftet gjelder også oss.

En av mine favoritt-salmer er Lina Sandell Blott en dag. Den er en nydelig trøstesalme, som jeg gjerne vil få dele med dere:

1. Blott en dag, ett ogonblick i sander,
Vilken trost vad an som kommer pa!
Allt ju vilar i min Faders hander,
Skulle jag, som barn, val angslas da?
Han som bar for mig en Faders hjarta,
Giver ju at varje nyfodd dag
Dess beskarda del av frojd och smarta,
Moda, vila och behag.

2. Sjalv han ar mig alla dagar nara,
For var sarskild tid med sarskild nad.
Varje dags bekymmer vill han bara,
Han som heter bade Kraft och Rad.
Att sin dyra egendom bevara,
Denna omsorg har han lagt pa sig.
"Som din dag, sa skall din kraft ock vara,"
Detta lofte gav han mig.

3. Hjalp mig da att vila tryggt och stilla
Blott vid dina loften, Herre kar,
Ej min tro och ej den trost forspilla,
Som i ordet mig forvarad ar.
Hjalp mig, Herre, att vad helst mig hander,
Taga ur din trogna fadershand
Blott en dag, ett ogonblick i sander,
Tills jag natt det goda land.

 

Ragnhild Halden, 17.03.2020

Lørdag, 08 mai 2021
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 9. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Torsdag 13. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Kristi himmelfartsdag. Felles gudstjeneste for begge sokn. Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland.
Mandag 17. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 23. mai,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til Det norske misjonsselskap.
Søndag 30. mai,
17:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndag 6. juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen. Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland.
Søndag 13. juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetens trosopplæring.
Søndag 20. juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til Norges KFUK-KFUM.
Søndag 27. juni,
11:00 Felles gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste! Felles for begge sokn.
Søndag 4. juli,
11:00 Felles gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste! Felles for begge sokn. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Powered by Cornerstone