Supertorsdag på Solhaug

  Torsdag, januar 28, 2021
  18:15 — 19:30
 
Velkommen til Supertorsdag! (gruppe 1)
 

SuperTorsdag

Vi ønsker alle barn fra 1.-6. trinn hjertelig velkommen til Supertorsdag på Solhaug menighetshus. Påmelding via nett eller appen MinMenighetsportal.

Torsdag 21. januar 2021 kl. 18:15-19:30 starter vi opp igjen. P.g.a. korona-restriksjoner har vi valgt å endre på tidspunktet til SuperTorsdag, slik at det blir bedre tid mellom SuperTorsdag og Minigospel. Av samme grunn, deler vi opp i to grupper fram til vinterferien. Inndelingen blir som følger:

Torsdag 21. januar kl. 18.15: 3-6. trinn (gruppe 2)   

Torsdag 28. januar kl. 18.15: 1-2. trinn (gruppe 1)

Torsdag 4. februar kl. 18.15: 3-6. trinn (gruppe 2)        

Torsdag 11. februar kl. 18.15: 1-2. trinn (gruppe 1)    

Torsdag 18. februar kl. 18.15: 3-6. trinn (gruppe 2)

Torsdag 25. februar Vinterferie 

SuperTorsdag er et tilbud for barn fra 1. - 6. trinn. Vi møtes på Solhaug menighetshus hver torsdag. Her koser vi oss med ulike hobbyaktiviteter, snekrer, leker, Supertime og har det gøy!

Barnet meldes på via: https://minkirkeside.no/nome eller via mobil-appen «MinMenighetsportal», som lastes ned via GooglePlay eller AppStore.

Vi følger gjeldende smittevern-råd, Vi vasker hender og holder avstand til hverandre. Vi har forsterket renhold både før og etter SuperTorsdag. Antibac er tilgjengelig på aktivitetsrommene. Syke personer skal selvsagt ikke delta. Alle som deltar på SuperTorsdag, både barn og voksne, blir registrert med tanke på evt. smittesporing.

Det er fint om foreldre/foresatte følger barna inn, slik at vi får sjekket om barnet er registrert med riktig kontaktinformasjon.

Vi oppmuntrer alle foreldrene til å komme innom i peisestua vår for sosial prat.

Vi ser frem til å se alle sammen igjen og gleder oss til oppstart av SuperTorsdag!

Kontingent:
150 kr i halvåret. 

 

VELKOMMEN! 

 

Hilsen
Oss på SuperTorsdag
Lunde og Flåbygd menighet

www.lundekirken.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag, 26 februar 2021
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 28. februar,
00:00 Ingen gudstjeneste
p.g.a. vinterferie
Torsdag 4. mars,
17:00 Minigospel
Øving på Solhaug menighetshus
Fredag 5. mars,
19:30 Fidus ungdomsklubb
Fidus ungdomklubb ( 9.trinn-10.trinn)
Søndag 7. mars,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Mandag 8. mars,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til mannsringen!
Torsdag 11. mars,
17:00 Minigospel
Øving på Solhaug menighetshus
Søndag 14. mars,
17:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland.
Torsdag 18. mars,
17:00 Minigospel
Øving på Solhaug menighetshus
Fredag 19. mars,
19:30 Fidus ungdomsklubb
Fidus ungdomsklubb ( 7.trinn-8.trinn)
Søndag 21. mars,
11:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetens trosopplæring.
Powered by Cornerstone