Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd sokn

Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd sokn

Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd sokn

Første rekke fra venstre:
Rebecca Wollmo, Mia Ødegård Lunde, Sanna Storkås, sokneprest Ragnhild Halden, Thea Myrjord Norheim, Maja Dorholt, Osato Andrea Hagen Ogbonmwan.

Andre rekke fra venstre:
Stian Øvervall Dalen, Oddbjørn Hermansen Lunde, Joakim Nordskog, William Skugstad, Halvor Skoe, Henrik Dorholt, Jostein Lunde.

Tredje rekke fra venstre:
Gaute Simones Hegna, Malin Nordskog, Amalie Andersen Nerbø, Camilla Skogseide, Endre Skoe, Hansine Gregersen, Sindre Grindkåsa.

Fjerde rekke fra venstre:
Erik Gjelstad, Mikael Eriksen, Jon Anders Fehn, Sander Sandstå Nielsen, Sondre Dalen-Vetland.

Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde.

Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd soknKonfirmasjonstider:

Lørdag 4. mai: kl. 12:00 i Lunde kyrkje
Søndag 5. mai: kl. 11:00 i Lunde kyrkje

Det er sokneprest Ragnhild Halden som er konfirmantprest;
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

 

Konfirmanter 2019:

Lørdag 4. mai: kl. 12.00 i Lunde kyrkje:
Amalie Andersen Nerbø
Endre Skoe
Erik Gjelstad
Halvor Skoe
Hansine Gregersen
Joakim Nordskog
Jon Anders Fehn
Malin Nordskog
Mia Ødegård Lunde
Mikael Eriksen
Oddbjørn Hermansen Lunde
Osato Andrea Hagen Ogbonmwan
Rebecca Wollmo
Sanna Storkås
Sindre Grindkåsa
Thea Myrjord Norheim
William Skugstad

Søndag 5. mai: kl. 11.00 i Lunde kyrkje:
Camilla Skogseide
Gaute Simones Hegna
Henrik Dorholt
Jostein Lunde
Maja Dorholt
Sander Sandstå Nielsen
Sondre Dalen-Vetland
Stian Øvervall Dalen

 

 

Konf.treff Ønsket og Elsket 5. april 2019

Fredag 5. april er det klart for konfirmanttreff på Granvin kulturhus i Seljord. Se mer info her: Konf.treff Ønsket og Elsket
 

 

 

Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd sokn

Konfirmasjonsleir på Gjennestad i uke 32

Her kan du lese praktisk informasjon om konfirmasjonsleiren: 
Konfirmasjonsleir 6.- 11. august 2018. Se også nettsiden: Ønsket og Elsket.

Tirsdag, 12 November 2019
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Tirsdag 12. November,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 14. November,
17:00 Minigospel
Velkommen til Minigospel!
18:00 Supertorsdag
Supertorsdag Barnegruppe 1-7.klasse På solhaug
Fredag 15. November,
19:30 Fidus kveld
Ungdomskveld på solhaug Ungdomssamlinger, åpen kiosk diskotek,biljard og annet for ungdommen. 7.klasse 19:30-21:30 8-10.klasse 19:30-23.00
Søndag 17. November,
18:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste. Nattverd.
Tirsdag 19. November,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 21. November,
17:00 Minigospel
Velkommen til Minigospel!
18:00 Supertorsdag
Supertorsdag Barnegruppe 1-7.klasse På solhaug
Fredag 22. November,
18:00 Basar på Solhaug
Velkommen til basar på Solhaug! Innslag ved Lunde kammerkor, Jon Svartdal og Ragnhild Halden. Kaffe og kaker. Trekning med gevinster. Inntektene går til drift av Solhaug.
Søndag 24. November,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Kirkekaffe.
Powered by Cornerstone