Konfirmant 2020

Konfirmant 2020

17.03.2020: 
Hei alle sammen!
P.g.a korona-situasjonen blir konfirmasjonene utsatt til høsten. Vi kommer tilbake til datoene når vi vet mer. 
Hilsen oss på kirkekontoret

20.03.2020:
Vi har bestemt å gjennomføre konfirmasjon på følgende dater, under forutsetning av at det fortsatt ikke er restriksjoner:

Oversikt over konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet
(Oppdatert 14. august 2020)

Søndag 30. august kl. 16.00. Samtalegudstjeneste for alle konfirmantene. 
NB! P.g.a. korona-situasjonen er årets samtalegudstjeneste forbeholdt konfirmantene og deres gjester. Det blir dessverre ikke fest for konfirmantene etter samtalegudstjenesten.

Oversikt over konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet:
NB! P.g.a. korona-situasjonen er årets konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres gjester.

Lørdag 19. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje
Ida Ajer Trevland
Ida Herrefoss
Brage Sundbø Bjerva
Alexander Matteo Boyles Johnsen
Kevin Dokka Grindrud
Erlend Lunde

Lørdag 19. sept. kl. 13.00 i Lunde kyrkje
Kristoffer  Kornkåsa  Jønholt
Per Nicolay Halvorsen Mognes
Sander Næs Sigurdsøn
Thea Lunde Håland
Tor Greibrok
Åsta Irene Syvertsen

Søndag 20. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje
Ingrid Enggrav
Emil André Homdrom
Emilie Smukkestad
Stian Jensen
Torstein Norheim

Lørdag 26. sept. kl. 11.00 i Landsmarka kapell
Anders Hartveit Ryste
Hamza Sandstå

Lørdag 26. sept. kl. 13.00 i Landsmarka kapell
Aslak Midtgarden Skårdal

Søndag 27. sept kl. 11.00 i Flåbygd kyrkje
Benjamin Kjeldsen Gunnerud
Julia Waldenstrøm Schultheiss
Tuva Nygård Haukeli

Søndag 27. sept kl. 13.00 i Flåbygd kyrkje
Aleksandra Giers
Gunhild Sofie Halsvik Rønningen


Vi har behov for å få tilsendt navneliste med navn, tlf. nr. og bostedskommune, på gjester som skal delta på gudstjenesten. (Dette kreves av FHI.no). Dette sendes kirken@nome.kirken.no innen 10. september 2020. Listen vil bli tatt vare på i 10 dager før den makuleres etter konfirmasjonstidspunktet. P.g.a. korona-restriksjoner er årets samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres forhåndsavtalte gjester.


Konfirmant 2020 på facebook
Bli med i facebook-gruppa som heter: Konfirmant 2020 i Lunde og Flåbygd sokn
Denne gruppen er for konfirmantene 2020 i Lunde og Flåbygd sokn. Her vil vi legge ut viktig og nyttig informasjon gjennom hele konfirmantåret (2019/2020).


 

Lørdag, 08 mai 2021
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 9. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Torsdag 13. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Kristi himmelfartsdag. Felles gudstjeneste for begge sokn. Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland.
Mandag 17. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 23. mai,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til Det norske misjonsselskap.
Søndag 30. mai,
17:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndag 6. juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen. Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland.
Søndag 13. juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetens trosopplæring.
Søndag 20. juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til Norges KFUK-KFUM.
Søndag 27. juni,
11:00 Felles gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste! Felles for begge sokn.
Søndag 4. juli,
11:00 Felles gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste! Felles for begge sokn. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Powered by Cornerstone