Konfirmant 2020

Konfirmant 2020

Ønsket og Elsket
Fredag 27. mars 2020 er det konfirmanttreff på granvin kulturhus i Seljord kl. 18.00 - 23.15 for konfirmantene i 2020-kullet.

Oversikt over konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet

2. mai kl. 12.00 i Lunde kyrkje
Alexander Matteo Boyles Johnsen
Brage Sundbø Bjerva
Erlend Lunde
Ida Ajer Trevland
Ida Herrefoss
Julia Waldenstrøm Schultheiss
Kevin Dokka Grindrud
Kristoffer Kornkåsa Jønholt
Per Nicolay Halvorsen Mognes
Sander Næs Sigurdsøn
Thea Lunde Håland
Tor Greibrok
Åsta Irene Syvertsen

3. mai kl. 11.00 i Lunde kyrkje
Ingrid Enggrav
Emil André Homdrom
Emilie Smukkestad
Stian Jensen
Torstein Norheim

10. mai kl. 11.00 i Flåbygd kyrkje
Aleksandra Giers
Gunhild Sofie Halsvik Rønningen
Tuva Nygård Haukeli

23. mai kl. 12.00 i Landsmarka kapell
Anders Hartveit Ryste
Hamza Wahaliye

24. mai kl. 11.00 i Landsmarka kapell
Aslak Midtgarden Skårdal
Benjamin Kjeldsen Gunnerud

 

Det er sokneprest Ragnhild Halden som har ansvaret for konfirmantene 2019/2020.


Konfirmant 2020 på facebook
Bli med i facebook-gruppa som heter: Konfirmant 2020 i Lunde og Flåbygd sokn
Denne gruppen er for konfirmantene 2020 i Lunde og Flåbygd sokn. Her vil vi legge ut viktig og nyttig informasjon gjennom hele konfirmantåret (2019/2020).


 

Torsdag, 27 Februar 2020
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Torsdag 27. Februar,
17:00 Minigospel
Velkommen til Minigospel på Solhaug! Kor fra 3 år til og med 1. klasse.
18:00 supertorsdag
Søndag 1. Mars,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Kirkekaffe.
Tirsdag 3. Mars,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 5. Mars,
17:00 Minigospel
Velkommen til Minigospel på Solhaug! Kor fra 3 år til og med 1. klasse.
18:00 Supertorsdag
Fredag 6. Mars,
19:30 Fidus
Fidus
Søndag 8. Mars,
18:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Nattverd.
Mandag 9. Mars,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til mannsringen!
Tirsdag 10. Mars,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Powered by Cornerstone