Konfirmant 2020

Konfirmant 2020

17.03.2020: 
Hei alle sammen!
P.g.a korona-situasjonen blir konfirmasjonene utsatt til høsten. Vi kommer tilbake til datoene når vi vet mer. 
Hilsen oss på kirkekontoret

20.03.2020:
Vi har bestemt å gjennomføre konfirmasjon på følgende dater, under forutsetning av at det fortsatt ikke er restriksjoner:

Oversikt over konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet
(Oppdatert 14. august 2020)

Søndag 30. august kl. 16.00. Samtalegudstjeneste for alle konfirmantene. 
NB! P.g.a. korona-situasjonen er årets samtalegudstjeneste forbeholdt konfirmantene og deres gjester. Det blir dessverre ikke fest for konfirmantene etter samtalegudstjenesten.

Oversikt over konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet:
NB! P.g.a. korona-situasjonen er årets konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres gjester.

Lørdag 19. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje
Ida Ajer Trevland
Ida Herrefoss
Brage Sundbø Bjerva
Alexander Matteo Boyles Johnsen
Kevin Dokka Grindrud
Erlend Lunde

Lørdag 19. sept. kl. 13.00 i Lunde kyrkje
Kristoffer  Kornkåsa  Jønholt
Per Nicolay Halvorsen Mognes
Sander Næs Sigurdsøn
Thea Lunde Håland
Tor Greibrok
Åsta Irene Syvertsen

Søndag 20. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje
Ingrid Enggrav
Emil André Homdrom
Emilie Smukkestad
Stian Jensen
Torstein Norheim

Lørdag 26. sept. kl. 11.00 i Landsmarka kapell
Anders Hartveit Ryste
Hamza Sandstå

Lørdag 26. sept. kl. 13.00 i Landsmarka kapell
Aslak Midtgarden Skårdal

Søndag 27. sept kl. 11.00 i Flåbygd kyrkje
Benjamin Kjeldsen Gunnerud
Julia Waldenstrøm Schultheiss
Tuva Nygård Haukeli

Søndag 27. sept kl. 13.00 i Flåbygd kyrkje
Aleksandra Giers
Gunhild Sofie Halsvik Rønningen


Vi har behov for å få tilsendt navneliste med navn, tlf. nr. og bostedskommune, på gjester som skal delta på gudstjenesten. (Dette kreves av FHI.no). Dette sendes kirken@nome.kirken.no innen 10. september 2020. Listen vil bli tatt vare på i 10 dager før den makuleres etter konfirmasjonstidspunktet. P.g.a. korona-restriksjoner er årets samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres forhåndsavtalte gjester.


Konfirmant 2020 på facebook
Bli med i facebook-gruppa som heter: Konfirmant 2020 i Lunde og Flåbygd sokn
Denne gruppen er for konfirmantene 2020 i Lunde og Flåbygd sokn. Her vil vi legge ut viktig og nyttig informasjon gjennom hele konfirmantåret (2019/2020).


 

Søndag, 29 november 2020
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 29. november,
11:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Offerformål: Frelsesarmeen.
Torsdag 3. desember,
17:00 Minigospel
Barnekor for alle barn i alderen 3-6 år (tom 1.klasse). Vi øver på Solhaug menighetshus hver torsdag. Bli med på musikk og bevegelse, sang, spill, lek, bibelhistorie, dans og gøy! Barna må ha med seg en voksen pga smittevern.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag. Pga smittevern forsetter vi med gruppene. 1.trinn-3.trinn denne torsdagen. Vi koser oss med hobby, snekring og andakt.
Søndag 6. desember,
11:00 Gudstjeneste på Kleppe grendehus
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Fredag 11. desember,
19:30 Fidus juleavslutning
Velkommen til Fidus ungdomsklubb. Juleavslutning denne fredagen. 7.trinn-8.trinn hjertelig velkommen denne fredagen.
Søndag 13. desember,
17:00 Lysmesse i Lunde kyrkje
Velkommen til lysmesse ved Ragnhild Halden. Offerformål: Menighetens trosopplæring.
Mandag 14. desember,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til Mannsringen!
Torsdag 24. desember,
14:00 Familiegudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Offerformål: Kirkens nødhjelp.
16:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Offerformål: Kirkens nødhjelp.
Fredag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Offerformål: Menighetsarbeidet.
Powered by Cornerstone