Familietorsdag høsten 2017

Familietorsdag høsten 2017

Torsdag er barnas og familiens dag i Lunde og Flåbygd menighet. Vi ønsker å bygge videre med SUPERTORSDAG, BARNEGOSPEL og MINIGOSPEL som bærebjelker i trosopplæringsarbeidet vårt for barn og familier.

Denne høsten ønsker vi velkommen til tre torsdager som vi har kalt FAMILIETORSDAG. Programmet på FAMILIETORSDAG er litt annerledes enn en vanlig MINIGOSPEL-, BARNEGOSPEL- eller SUPERTORSDAG- ettermiddag. Kl. 17.00-17.30 Ønskes hele familien, barna og de voksne, gjerne med besteforeldre velkommen til MIDDAG på SOLHAUG. Middagen koster kr. 20.- pr person.

Kl. 17.30-17.45: Har vi en SUPERTIME der vi får en andakt for hele familien og lærer nye sanger vi skal bruke på familiegudstjenesten vår. Familietorsdag er torsdag før familiegudstjenestene våre.

Kl.17.45 – 18.30: Er det aktiviteter gjerne knyttet opp til den forestående FAMILIEGUDSTJENESTEN.

Vi ønsker at barna kommer med foreldre, og gjerne andre i familien på FAMILIETORSDAG. Det er en rimelig og god familiemiddag og vi får være sammen om å oppdage nye sider ved den kristne tro. Nye barn og familier som ikke har vært med på Supertorsdag tidligere, ønskes også velkommen. Vi finner alltid plass for barna i en gruppe. Mens barna har aktiviteter kan vi som voksne slappe av med en kopp kaffe/et kakestykke eller være med i gruppene.

FAMILIETORSDAGER HØSTEN 2017:

- Torsdag 14.sept. kl. 17-18.30: Taco
- Torsdag 19. okt. kl. 17-18.30: Spaghetti og kjøttsaus
- Torsdag 23. nov. kl. 17-18.30: Grøt

VELKOMMEN!!

Onsdag, 18 Oktober 2017
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs), 35 94 62 60 (ons, tors).
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Cathrine Friberg, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 93 42 01 28. E-post: cathrine.friberg@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81. E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Onsdag 18. Oktober,
18:00 90-års jubileum: Takmaleriene i Lunde kyrkje
Velkommen til 90-års jubileum for takmaleriene i Lunde kyrkje. Det blir foredrag om maleriene, enkel bevertning m.m.
Torsdag 19. Oktober,
17:00 Familietorsdag
Vi ønsker at barna kommer med foreldre, og gjerne andre i familien denne dagen.
Søndag 22. Oktober,
11:00 Familiegudstjeneste / høsttakkefest i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste / høsttakkefest ved Ragnhild Halden. Utdeling av 2- og 3- års bok. Sang av Minigospel og Barnegospel.
Tirsdag 24. Oktober,
19:00 Lunde kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug menighetshus!
Søndag 29. Oktober,
11:00 Jubileumsgudstjeneste i Notodden kirke
Velkommen til jubileumsgudsteneste for hele familien. Her blir et stort sammensatt barnekor sentralt i gjennomføringa av ei messe som er spesialskrive for jubileet m.m. Det blir derfor ikke gudstjeneste i Nome denne dagen.
Tirsdag 31. Oktober,
18:00 Forenklet gudstjeneste i Lunde kyrkje
Reformasjonsjubileet blir markert i alle kirker i Øvre Telemark ved at det ringes med kirkeklokkene kl. 18.00 og holdes en enkel prekegudstjeneste på reformasjonsdagen. Velkommen!
19:00 Lunde kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug menighetshus!
Torsdag 2. November,
15:30 Barnegospel
Øvelse på Solhaug
17:00 Minigospel
Øvelse på Solhaug
18:00 Supertorsdag
Powered by Cornerstone