Middelaldersmykket Romnes - i hjertet av Telemark

Middelaldersmykket Romnes - i hjertet av Telemark

Middelalderkirken Romnes har en spennende historie - helt tilbake til 1100 tallet. Sommeren 2019 tilbyr vi omvisning hver tirsdag og torsdag i tidsrommet 2. juli - 1. august 2019 fra kl. 15.30. Guidefortellingen tar ca. 45 min.

Omvisning / guiding i Middelaldersmykket Romnes kirke.

I tidsrommet 2. juli – 1. august 2019.
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 15.30.
Guidefortellingen tar ca. 45 min.

Pris: Kr. 100,- pr. stk. Barn gratis.

Hvis man ønsker guiding på et annet tidspunkt, ring 918 52 368 for nærmere avtale.
 

-

Ønsker du omvisning og "Musikk fra den mørke middelalder" tar du kontakt med kirkevergen, tlf. 35 94 62 62 eller mona@nome.kirken.no. 

-

Vi har flere gudstjenester i Romnes kirke i løpet av sommeren. Se plakater, våre nettsider m.m.

-


Middelaldersmykket – i hjertet av Telemark

I naturskjønne omgivelser, vakkert beliggende på Romnes, står en autentisk middelalderkirke.
Kirken er en av Riksantikvarens stoltheter og ble kalt «Middelaldersmykket» av Riksantikvar Jørn Holme, da han besøkte Ulefoss for noen år siden. Det er med stolthet vi i Nome kan presentere denne flotte kirken. Her har Ulefoss, Nome og Telemark, en betydelig kulturhistorisk verdi, som er viktig å vise fram, både til folk lokalt og utover Norges grenser.
Kirken er landets best bevarte middelalderkirke - med sitt autentiske barokk inventar i altertavle, døpefont og prekestol med figurmaling. Kirken er en god arena for formidling av middelalderkultur og gjennom sommerhalvåret får kirken besøk av skuespillere samt brukes til konserter og bryllup.
 
Romnes kirke var kirken for jernverks og sagbruksfolket på hele 1700 – tallet, antagelig fordi verk og bruk hadde felles eiere. Kirken ble reddet fra rivning av familien Aall og var i privat eie i 120 år fram til 1987.  I dag er det Nome kirkelig fellesråd, på vegne av Nome kommune, som har ansvaret for den ærbødige bygningen.

Middelaldersmykket Romnes - i hjertet av Telemark


Karen Aall. Kirken var i privat eie fram til 1987. Karen Aall hadde sin egen plass. Det er i dag ikke 
lov å sitte på galleriet. 

Unik slektshistorie – ligger gravlagt på Romnes

Henrik Ibsens forfedre Diderik Altenburg og Engebret Bomhoff var forvaltere på Ulefos Saugbrug (1550) og Holden Jernværk (1657) i bruks 
og verks ekspansjonstid 1700 – 1800. Et konglomerat av tyske, svenske, danske og finske smeder, berggeseller og fagfolk trengte seg brått inn 
i innestengte bondebygder og satte sitt preg på samfunnet i Midt – Telemark.
Henrik Ibsens forfedre Altenburg og Bomhoff ligger gravlagt på Romnes kirkegård.
Fire håndsmidde jernkors, noe som vi sjeldent ser i våre dager - laget av hammersmedmestere Findrod - står flott plassert på kirkebakken. Den første fra 1665.
I gravlunden til familien Aall er over 25 slekts medlemmer gravlagt under de støpte jernkors og med Statsråd Niels Aall fra 1854. Midt i gravlunden våker Dyre Vaas skulptur med engel på sokkel fra 1930 årene. 

I 1773 lar fogden Andreas Rougtvedt det bygges en gravkjeller for sin familie under Romnes kirke. Der gravlegger han sin kone og 2 av sine barn. Når han selv dør om lag 40 år senere, er det ikke lenger lov å gravlegge i kirkekjellere.
 

Middelaldersmykket Romnes - i hjertet av Telemark Middelaldersmykket Romnes - i hjertet av Telemark

 

Middelaldersmykket Romnes - i hjertet av Telemark

 

Middelaldersmykket Romnes - i hjertet av Telemark
Fredag, 20 September 2019
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Fredag 20. September,
19:30 Fidus kveld - AVLYST
AVLYST!
Søndag 22. September,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Dåp. Kirkekaffe.
18:00 Kulturkveld i Holla kirke
Tirsdag 24. September,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 26. September,
17:00 Familietorsdag
Velkommen til Familietorsdag!
Søndag 29. September,
11:00 Familiegudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste og høsttakkefest ved Ragnhild Halden. Kirkekaffe.
Tirsdag 1. Oktober,
19:00 Lunde Kammerkor
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 3. Oktober,
17:00 Minigospel
Velkommen til Minigospel!
18:00 Supertorsdag
Supertorsdag Barnegruppe 1-7.klasse På solhaug
Fredag 4. Oktober,
19:30 Fidus kveld
Ungdomskveld på solhaug Ungdomssamlinger, åpen kiosk diskotek,biljard og annet for ungdommen. 7.klasse 19:30-21:30 8-10.klasse 19:30-23.00
Powered by Cornerstone