HÅP 2020 - konferanse for en bedre verden

HÅP 2020 - konferanse for en bedre verden

Er du interessert i kirkens utadrettede arbeid og opptatt av kirken som en motkraft mot polarisering og undertrykkelse? Da er konferansen Håp 2020 noe for deg. Onsdag 4. mars samles et knippe av dyktige foredragsholdere som brenner for diakoni, dialog og misjon i Notodden.

Konferansen er delt i to. På formiddagen arrangeres det faglige seminarer på Campus Notodden kl. 10-14. Deretter blir det fire timers opphold før del to av konferansen holdes i Heddal låvekirke. Kveldsarrangementet er rettet mot et bredere publikum, men det er ikke noe i veien for at man kan delta på begge sesjonene.

-Håpet er det siste som dør, heter det. Her har kirken en viktig rolle som medvandrer og støttespiller. På den måten kan kirken bidra til en bedre verden, fremholder foredragsholderne.

Roy Mersland, professor i internasjonal økonomi ved Universitetet i Agder (UiA), vil snakke om kirken som en motor for å styrke fattige menneskers økonomi. Mersland har bakgrunn som misjonær i Ecuador og har engasjert seg i mikrofinans-virksomhet.

Arnhild Leer-Helgesen, førsteamanuensis i utviklingsstudier ved UiA har doktorgrad i internasjonal diakoni. Hun har jobbet med utviklingsarbeid i Bolivia og har hatt verv som komitémedlem i Mellomkirkelig råd. Hennes tema er «Spenning og samsvar mellom ord og handling i internasjonal diakoni».

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark, vil holde innledningsforedraget om misjon på formiddagen, og han deltar også på kveldsarrangementet.

På kveldsarrangementet vil Notto R. Telle og Marit Breen i tillegg delta.

Notto Telle sitt tema er «Gi håpet rom i denne tid – om menneskesyn og livsalvor». Han er kjent som forfatter av en rekke bøker og har vært professor i økumenikk ved Universitetet i Oslo.

Marit Breen har temaet «Når kvinner slipper til i kirken – kvinnefrigjøring i Etiopia». Hun har mastergrad i globale studier og har jobbet med kvinners rettigheter for NMS i Etiopia siden 2012.  Breen har god kjennskap til de initiativene som årets fredsprisvinner, Etiopias president Abiy Ahmed, har satt i gang.

Bak konferansen står Det norske misjonsselskap (NMS), Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) og Den norske kirke i Agder og Telemark.

Påmelding innen 26. februar til: Silje Sjøtveit på epost: siljes@nms.no

Se også: HÅP 2020-pdf

Tirsdag, 07 juli 2020
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 12. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 19. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 26. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 2. august,
11:00 Gudstjeneste ved Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 9. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ulf Vege. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 16. august,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. august,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 30. august,
16:00 Samtalegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til samtalegudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Fredag 4. september,
17:00 Fidus
Søndag 6. september,
16:00 Familiegudstjeneste på Solhaug
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Utdeling av 6-års bok.
Powered by Cornerstone