Konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet

Konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet

Vi gratulerer årets konfirmanter med dagen!

Konfirmasjonsgudstjenester ved sokneprest Ragnhild Halden:
NB! P.g.a. korona-situasjonen er årets konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres gjester.

Foto: Bø Fotosenter, fotograf Mæland
 

Lørdag 19. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje

Alexander Matteo Boyles Johnsen

Brage Sundbø Bjerva

Erlend Lunde

Ida Ajer Trevland

Ida Herrefoss

Kevin Dokka Grindrud


Lørdag 19. sept. kl. 13.00 i Lunde kyrkje

Kristoffer  Kornkåsa  Jønholt

Per Nicolay Halvorsen Mognes

Sander Næs Sigurdsøn

Thea Lunde Håland

Tor Greibrok

Åsta Irene Syvertsen

 

Søndag 20. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje

Emil André Homdrom

Emilie Smukkestad

Ingrid Enggrav

Stian Jensen

Torstein Norheim

 

Lørdag 26. sept. kl. 11.00 i Landsmarka kapell

Anders Hartveit Ryste

Hamza Sandstå

 

Lørdag 26. sept. kl. 13.00 i Landsmarka kapell

Aslak Midtgarden Skårdal

 

Søndag 27. sept kl. 11.00 i Flåbygd kyrkje

Benjamin Kjeldsen Gunnerud

Julia Waldenstrøm Schultheiss

Tuva Nygård Haukeli

 

Søndag 27. sept kl. 13.00 i Flåbygd kyrkje

Aleksandra Giers

Gunhild Sofie Halsvik Rønningen

 

Årets "tullebilde":
 

Konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet
Mandag, 26 oktober 2020
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Torsdag 29. oktober,
17:00 Minigospel
Barnekor for alle barn i alderen 3-6 år (tom 1.klasse). Vi øver på Solhaug menighetshus hver torsdag. Bli med på musikk og bevegelse, sang, spill, lek, bibelhistorie, dans og gøy! Barna må ha med seg en voksen pga smittevern.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag. Pga smittevern forsetter vi med gruppene. 1.trinn-3.trinn denne torsdagen. Vi koser oss med snekring , hobby og supertimen.
Fredag 30. oktober,
19:30 Fidus ungdomsklubb
Velkommen til Fidus ungdomsklubb. Pga smittevern deles det opp i grupper. 9.trinn-10.trinn er velkommen denne fredagen.
Lørdag 31. oktober,
16:00 Minnegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til minnegudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 1. november,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Offerformål: Menighetens trosopplæring.
Torsdag 5. november,
17:00 Minigospel
Barnekor for alle barn i alderen 3-6 år (tom 1.klasse). Vi øver på Solhaug menighetshus hver torsdag. Bli med på musikk og bevegelse, sang, spill, lek, bibelhistorie, dans og gøy! Barna må ha med seg en voksen pga smittevern.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag. Pga smittevern forsetter vi med gruppene. 4.trinn-6.trinn denne torsdagen. Snekring, hobby og supertimen.
Søndag 8. november,
17:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Nattverd. Offerformål: Stefanusalliansen.
Torsdag 12. november,
17:00 Minigospel
Barnekor for alle barn i alderen 3-6 år (tom 1.klasse). Vi øver på Solhaug menighetshus hver torsdag. Bli med på musikk og bevegelse, sang, spill, lek, bibelhistorie, dans og gøy! Barna må ha med seg en voksen pga smittevern.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag. Pga smittevern forsetter vi med gruppene. 4.trinn-6.trinn denne torsdagen. Vi koser oss med snekring, hobby og supertimen.
Powered by Cornerstone