Konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet

Konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet

Vi gratulerer årets konfirmanter med dagen!

Konfirmasjonsgudstjenester ved sokneprest Ragnhild Halden:
NB! P.g.a. korona-situasjonen er årets konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres gjester.

Foto: Bø Fotosenter, fotograf Mæland
 

Lørdag 19. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje

Alexander Matteo Boyles Johnsen

Brage Sundbø Bjerva

Erlend Lunde

Ida Ajer Trevland

Ida Herrefoss

Kevin Dokka Grindrud


Lørdag 19. sept. kl. 13.00 i Lunde kyrkje

Kristoffer  Kornkåsa  Jønholt

Per Nicolay Halvorsen Mognes

Sander Næs Sigurdsøn

Thea Lunde Håland

Tor Greibrok

Åsta Irene Syvertsen

 

Søndag 20. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje

Emil André Homdrom

Emilie Smukkestad

Ingrid Enggrav

Stian Jensen

Torstein Norheim

 

Lørdag 26. sept. kl. 11.00 i Landsmarka kapell

Anders Hartveit Ryste

Hamza Sandstå

 

Lørdag 26. sept. kl. 13.00 i Landsmarka kapell

Aslak Midtgarden Skårdal

 

Søndag 27. sept kl. 11.00 i Flåbygd kyrkje

Benjamin Kjeldsen Gunnerud

Julia Waldenstrøm Schultheiss

Tuva Nygård Haukeli

 

Søndag 27. sept kl. 13.00 i Flåbygd kyrkje

Aleksandra Giers

Gunhild Sofie Halsvik Rønningen

 

Årets "tullebilde":
 

Konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet
Søndag, 24 september 2023
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
(i permisjon)

Heidi G. Holth, trosopplærer & ungdomsleder (vikar)
Tlf: 476 48 003
E-post: heidi.holth@nome.kirken.no
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 469 10 186
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 24. september,
11:00 Solhaug feirer 100 år
Bli med og feire Solhaugs 100-års jubileum søndag 24. september fra kl. 11.00.
Tirsdag 26. september,
19:00 KORiander
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 28. september,
17:00 Minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug!
18:15 SuperTorsdag på Solhaug
Velkommen til SuperTorsdag!
Søndag 1. oktober,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Gullkonfirmanter.
Mandag 2. oktober,
18:00 Mannsring på Solhaug
Velkommen til Mannsring på Solhaug! Besøk av Bård Hoksrud. Tema: Livet på Stortinget.
Tirsdag 3. oktober,
19:00 KORiander
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Fredag 6. oktober,
19:30 Fidus på Solhaug
Velkommen til Fidus ungdomsklubb (fra 7. trinn-18 år).
Søndag 8. oktober,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Tirsdag 17. oktober,
19:00 KORiander
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Powered by Cornerstone