Smittevern

Smittevern

11.11.2020: Sist fredag kom det nye smittevernregler i Nome og Midt Telemark kommuner. Vi har god dialog med smittevernlege Solveig Nielsen, og har kommet fram til følgende endringer fra denne uken - og i ukene framover:

De viktigste nye retningslinjene er:

  • Maks 50 deltakere tilstede i kirkelige handlinger.
  • Det blir ikke utdeling av nattverd ut november.
  • Det blir ikke anledning til å "gå rundt i kirken" og tenne lys ut november.
  • Kirkekaffe er utsatt på ubestemt tid. 

Kommuneoverlegen har hatt møte med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og kommunene er delt inn i soner. Vi tilhører sone 2. Det betyr at vi kan gjøre det meste, med unntak av å komme syk på arrangementer. Det er ingen nye smittetilfeller i Nome kommune pr. i dag. Det betyr at vi opprettholder barne- og ungdomsaktivitet som normalt de neste ukene, etter anbefaling av kommuneoverlegen. Skulle det vise seg at kommunen oppleverer mer smitte, må vi selvfølgelig revurdere våre tiltak.

Staben er trygge på den situasjonen vi er kommet inn i. Det er viktig at barn og unge blir minst mulig berørt av nedstengingen. Vi ønsker å gjennomføre arrangement så langt det lar seg gjøre, selvfølgelig under strenge tiltak. 

Barne- og ungdomsaktiviteter:

  • MiniGospel går som normalt.
  • SuperTorsdag går som normalt.
  • Tårnagenter blir som planlagt, ved mange nok påmeldinger.
  • Fidus går som normalt, men vi anbefaler at ungdom fra Ulefoss ikke kommer i koronatida. Kommuneoverlegen sier ikke nei, men dette er en avgjørelse som vi i staben har tatt. 
  • Konfirmantundervisning går som normalt. 

Glad Sang konsert i Lunde kirke:
Det blir Gladsang-kveld i Lunde kirke fredag 20. november 2020 kl. 19.00. 
Konserten gjennomføres, men, med kun 50 personer tilstede. Da er det fullt. Så vær tidlig ute! 

Lunde kammerkor og stor julekonsert:
Styret i Lunde kammerkor tok den tøffe avgjørelsen med å avlyse julekonserten 2020. Dette har vært en vanskelig avgjørelse å ta, men det er dessverre ikke gjennomførtbart med kun 50 publikum tilstede. Vi beklager dette på det sterkeste, men kommer sterkere tilbake på nyåret. 

Julevandringer og skolegudstjeneste:
Vi planlegger julevandringer på en enklere måte i år. Ragnhild, Frøydis og Cathrine har kontroll på dette. 
Det er hyggelig at så mange har lyst til å komme. 

Skolegudstjenesten siste skoledag blir avlyst, men det er mulig at vi finner en annen løsning, hvor vi reiser på besøk til skolen. 
Dette er ikke helt avklart enda.

Vi har fått brev fra biskopen, med beskjed om å planlegge jula - som om det blir mulig med 100 personer tilstede.
Det er i disse dager kommet opp en mulighet for påmelding, som vi vil informere om mer detaljert etterhvert.

I skrivende øyeblikk er det vanskelig å vite hvordan desember blir, men vi håper og tror at vi får det til 😊 

Vi i staben skal være der for dere :) 

Dette er de nyeste smittvernreglene som vi følger fra nå. 
Reglene blir oppdatert underveis og neste oppdatering fra kirken sentralt er varslet 6. desember 2020.  

Har dere spørsmål, tar dere gjerne kontakt med meg 😊 

Kirkeverge Mona Halsvik.

Lørdag, 25 juni 2022
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822
E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 469 10 186
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 26. juni,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 3. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 10. juli,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 17. juli,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 24. juli,
18:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Dag Harald Undheim. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Fredag 29. juli,
18:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Olsok. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 31. juli,
11:00 Gudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Dag Harald Undheim. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 7. august,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 14. august,
11:00 Gudstjeneste Lunde sluse
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Torsdag 8. september,
18:15 Supertorsdag
Vi starter opp igjen torsdag 8. september. Mer info kommer.
Powered by Cornerstone