Kirkeåret

Kirkeåret

Jesu liv gjorde inntrykk. Samme hva man tror om han, teller vi den dag i dag årene etter hans fødsel. Vi snakker om en tid "før Kristus" og en "etter Kristus". Kirken har i tillegg en egen årskalender.

Årskalenderen kalles Kirkeåret og følger Jesu liv og gjerning i den rekkefølgen som evangeliene forteller om. 
De ulike tidene i kirkeåret er markert med fire ulike farger:

  • Fiolett - symboliserer kamp, oppgjør og sorg
  • Hvitt - symboliserer glede, fest og renhet
  • Rødt - symboliserer Ånden (ild) og offer (blod)
  • Grønt - symboliserer vekst og liv


Advent
Kirkeåret starter ikke 1. januar, men 1. søndag i advent. Advent betyr ankomst og er en forberedelsestid for å ta i mot Jesus. Det er to ankomster det fokuseres på. Den første er da Jesus kom som et lite barn. Og den andre er da Jesus skal komme igjen for å skape en ny jord.

Farge: Fiolett, fordi forberedelsestiden også handler om kamp og oppgjør.

Jul
Jesu fødsel feires. Da peker kirkeårets bibeltekster på hva det vil si at Gud ble menneske gjennom sin Sønn, Jesus Kristus. 

Farge: Hvitt, fordi det er en av kirkens største fester. Hvitt er en gledens farge som markerer Jesu fødsel.

Åpenbaringstiden
Kommer etter jul og strekker seg over fem-seks uker. Hovedtemaet i åpenbaringstiden er hvem Jesus er, og hva han betyr for menneskene.

Farge: Grønn.

Fastetid
Tiden før påske. Dette er en forberedelsestid da vi minnes Jesu vandring opp mot Jerusalem der påskens drama utspilte seg. Noen velger å avstå fra mat, TV og andre ting for å ha større oppmerksomhet på Gud. I fastetiden, nærmere bestemt ni måneder før jul, kommer Maria budskapsdag, som feires til minne om at Gud valgte ut Maria som mor til Jesus.

Farge: Fastetiden generelt er fiolett, men Maria budskapsdag er hvit.

Påske
Den eldste, og kanskje den største høytiden. Hver dag i denne uken har sin egen historie, før det drar seg til mot slutten: Påskeuken starter med Palmesøndag som markerer Jesu inntog (ridende på et esel) i Jerusalem. Skjærtorsdag innstiftet Jesus nattverden. Langfredag minnes vi Jesu korsfestelse og død. Påskeaften er den stille dagen, da Jesus lå i graven. Søndagen, påskedag, topper det seg: Dette er kirkas største festdag. Da feires det at Jesus beseiret døden og at han lever i dag. Påsken kommer på forskjellig tid, hvert år. Det er fordi den feires etter jødenes kalender, som styres av månen. Påskedag kommer på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

Farge: Fiolett fram til påskeaften, hvitt på påskedag.

Tiden etter påske...
...heter bare tiden etter påske. Da handler det om Jesu oppstandelse hver søndag. Men sjette torsdagen etter påskedag er også en gudstjenestedag: Kristi Himmelfartsdag, som handler om Jesu jordiske avskjed med disiplene.

Farge: Hvitt.

Pinse
Pinsedag kalles kirkens fødselsdag, og er en fest fordi Den hellige ånd ble sendt. Noe av det siste Jesus sa var: "Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere." Så kom Den hellige ånd, som er Guds ånd, den samme som var i Jesus. Da fikk vi den første kristne menighet på jorda.

Farge: Rødt, ånden, kraften og ildens farge.

Treenighetstid
Kirkeårets lengste periode som varer fra pinse, gjennom hele sommeren og høsten, fram til advent. Hver søndag i denne perioden har navn etter hvor lang tid det er siden pinsedag, (f. eks. "12. søndag etter pinse"). Da handler det om hva det er å leve et kristent liv. Noen søndager i treenighetstiden har egne navn, for eksempel Bots- og bededag og Allehelgensdag som er påfølgende søndager mot slutten av oktober. Kirkeåret slutter med den såkalte "domssøndagen".

Farge: Treenighetstiden er stort sett grønn, med unntak av noen søndager.

Kirkeåret sørger for at hele historien om Jesus fortelles og gjenoppleves hvert eneste år i kirken.
Kirkeårets bibeltekster

Se ressurser om kirkeåret for foreldre, besteforeldre og faddere her.

Tirsdag, 16 april 2024
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Aslaug Storåsen Djuve, sekretær
Tlf: 469 10 186
E-post: aslaug.djuve@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Dorota Rybka-Giers, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 917 10 406
E-post: dorota@nome.kirken.no

Heidi G. Holth, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 476 48 003
E-post: heidi.holth@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Onsdag 17. april,
19:00 Kveldsgudsteneste
i peisestua på Solhaug, med kveldsmat. OBS! Merk at denne er flytta frå Flåbygd kyrkje til Solhaug.
Torsdag 18. april,
17:00 Minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug!
18:15 SuperTorsdag
på Solhaug Menighetshus.
Tirsdag 23. april,
19:00 KORiander
Velkommen til øvelse på Solhaug!
Onsdag 24. april,
18:00 Vårsang på Solhaug
Velkommen til vårsang med kvartetten Erling Eriksen, Torgeir Hefre, Ingunn Flatland og Anne Teie. Konserten har mykje allsang med kjente og kjære vårsangar me kjenner godt. Inngang kr 200,-
Torsdag 25. april,
17:00 Minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug!
18:15 SuperTorsdag
på Solhaug Menighetshus.
Søndag 28. april,
11:00 Gudsteneste
i Flåbygd kyrkje.
Tirsdag 30. april,
19:00 KORiander
Velkommen til øvelse på Solhaug!
Torsdag 2. mai,
18:15 SuperTorsdag
på Solhaug Menighetshus.
Powered by Cornerstone